Οι εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας το δεκάμηνο 2020

Ποια ήταν η πορεία των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας το δεκάμηνο 2020?

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας το δεκάμηνο του 2020, παρόλα αυτά παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020 καταγράφηκε μείωση -30,77%  στην συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου και στην συνολική ποσότητα -26,06%. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στις εξαγωγές μαρμάρου της Ελλάδας μεταξύ δεκαμήνου 2019 – 2020.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Στην ποσότητα εξαγωγών του Οκτωβρίου 2020 παρατηρούμε την μείωση της διαφοράς σε σχέση με το 2019 για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες. Η βελτίωση οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών των ακατέργαστων μαρμάρων μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου κατά 10,53% στην αξία και κατά 20,05% στην ποσότητα. Αντίθετα στις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου σημειώθηκε πτώση -9,83% στην αξία και -11,93% στην ποσότητα.

Κύρια αιτία της ανόδου των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου είναι η αύξηση των εξαγωγών προς Κίνα, όπου τον Οκτώβριο ήταν οι υψηλότερες χρονιάς. Η συνεχής αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα από τον Απρίλιο, με εξαίρεση τον Αύγουστο, δείχνει ότι η αγορά της Κίνας ανακάμπτει. Ωστόσο, απέχουν ακόμη αρκετά από τα επίπεδα του 2019. 

Στα επεξεργασμένα μάρμαρα η πτώση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εξαγωγών προς τους κύριους προορισμούς Η.Π.Α., Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

68022100: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones)

68029100: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]