Οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας το Α΄ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Οι Τουρκικές επιχειρήσεις μαρμάρου, με δεδομένη την πτώση των εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων από την Κίνα, έχουν στρέψει την προσοχή τους στις εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν όχι μόνο να περιορίσουν τις απώλειες αλλά και να τις ξεπεράσουν, καταγράφοντας ρεκόρ πενταετίας κατά το Α΄ τρίμηνο 2022 στην συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρου. Η ποσότητα εξαγωγών υποχώρησε ελάχιστα και παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές της αξίας και της ποσότητας εξαγωγών μεταξύ των Α΄ τριμήνων του 2021 και του 2022:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς όλους του κύριους προορισμούς, Η.Π.Α., Ινδία, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι εξαγωγές προς την Κίνα συνέχισαν την πτωτική πορεία και είναι από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών.

Η εξαγωγική διασπορά παρέμεινε υψηλή, αφού κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022 εξήγαγε μάρμαρα σε 138 χώρες έναντι των 135 του Α΄ τριμήνου του 2021.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]