Οι εξαγωγές προϊόντων γρανίτη και μαρμάρου της Βραζιλίας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Άντεξαν στην πανδημία οι εξαγωγές προϊόντων γρανίτη και μαρμάρου της Βραζιλίας?

Η Βραζιλία είναι ο δεύτερος κυριότερος προμηθευτής προϊόντων γρανίτη και από τους μεγαλύτερους στις εξαγωγείς προϊόντων μαρμάρου στον κόσμο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία COVID-19, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες προμηθεύτριες χώρες, επηρέασε θετικά τις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου. Στα προϊόντα γρανίτη οι εξαγωγές διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο καταγράφοντας, τηρουμένων των αναλογιών, μικρή πτώση.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Μάρμαρο

Μολονότι οι εξαγωγές μαρμάρου της Βραζιλίας είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες κύριες προμηθεύτριες χώρες, την τελευταία δεκαετία καταγράφουν ραγδαία άνοδο. Κύρια αιτία είναι η αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α. και των ακατέργαστων προς την Κίνα. Εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και των lockdown η Βραζιλία μεταξύ 2019 – 2020 αύξησε τις εξαγωγές προϊόντων μαρμάρου προς τις Η.Π.Α. κατά +15,74% στην αξία και +23,41% στην ποσότητα ενώ προς την Κίνα κατά +82,36% στην αξία και +10,07% στην ποσότητα.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μηνιαίες μεταβολές (%) των εξαγωγών προϊόντων μαρμάρου της Βραζιλίας μεταξύ 2019 – 2020.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την θετική ανοδική πορεία των εξαγωγών σχεδόν καθόλη την χρονιά. Μεταξύ 2019 – 2020 καταγράφηκε αύξηση στις εξαγωγές προϊόντων μαρμαρου κατά +13,5% στην αξία και +8,82% στην ποσότητα. Η Πολιτεία με τις μεγαλυτερες εξαγωγες ήταν η Espírito Santo με μερίδια (%) επί της συνολικής αξίας και ποσότητας που αγγίζουν το 95%.

Γρανίτης

Οι εξαγωγές προϊόντων γρανίτη, σε αντίθεση με το μάρμαρο, την τελευταία δεκαετία καταγράφουν μεγάλη και συνεχή πτώση.  Συγκεκριμένα στον ακατέργαστο γρανίτη μεταξύ 2011 – 2020 καταγράφηκε πτώση στην αξία εξαγωγών -49% και στην ποσότητα -28,31%. Η πτώση οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα, Ιταλία και την Κινεζική Ταϊπέι (Chinese Taipei).

Στον επεξεργασμένο γρανίτη μεταξύ 2011 – 2020 καταγράφεται πτώση στην αξία -33,41% ενώ στην ποσότητα αύξηση +7,74% που οδηγεί σε μείωση της μέσης τιμής ανά τόνο κατά -38,2%. Η πτώση οφείλεται στην μείωση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές προϊόντων γρανίτη ωστόσο διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο. Μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία εξαγωγών -10,8% και στην ποσότητα -3,9%.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μηνιαίες μεταβολές (%) των εξαγωγών προϊόντων γρανίτη της Βραζιλίας μεταξύ 2019 – 2020.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την πτωτική πορεία των εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο και την άνοδο στο δεύτερο. Η Πολιτεία Espírito Santo, με μερίδια (%) επί της συνολικής που αγγίζουν το 85% και η Πολιτεία Minas Gerais, με μερίδια άνω του 7%, κατέγραψαν πτώση και επηρέασαν αρνητικά τις συνολικές εξαγωγές.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures.

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excl. already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstone.

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]