Οι τουρκικές εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων τους πρώτους πέντε μήνες του 2023

Eltrak banner ad

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο ICE στην Κωνσταντινούπολη, με βάση τα στοιχεία της TURKSTAT, οι τουρκικές εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων τους πρώτους πέντε μήνες του 2023 μειώθηκαν σε αξία κατά 11,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2023, οι συνολικές τουρκικές εξαγωγές ανήλθαν σε 733.525.690 δολάρια ΗΠΑ, με συγκέντρωση των εξαγωγών ακατέργαστων πετρωμάτων στην Κίνα (65,5% του συνόλου) και συγκέντρωση των εξαγωγών επεξεργασμένων προϊόντων στις ΗΠΑ (29,6% του συνόλου).

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνολικές εξαγωγές πρώτων υλών (μπλοκ φυσικής πέτρας) παρουσιάζουν μείωση 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές ημιτελών και τελικών προϊόντων (πλάκες και πλακάκια από φυσική πέτρα) παρουσιάζουν μείωση 14% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2022.

Πηγή: ICE Istanbul based on TURKSTAT data and Market Trends Analysis Office of the CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE Association