Οι βραζιλιάνικες εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων μειώθηκαν το 2022

Eltrak - Cat banner ad

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Centrorochas, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές το 2022 μειώθηκαν, σε αξία, κατά περίπου 4% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας σχεδόν τα 1.284 εκατομμύρια δολάρια. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό, σε ποσότητες, ήταν αρνητικές, καθώς μειώθηκαν, το 2022, κατά 12,75% σε σύγκριση με το 2021.

Τα αποτελέσματα των βραζιλιάνικων εξαγωγών του 2022 επηρεάζονται από την αρνητική τάση του τελευταίου τριμήνου του έτους και την τάση του Δεκεμβρίου, όπου οι εξαγωγές κατέρρευσαν σε αξία σχεδόν κατά 40% και σε ποσότητα κατά 48%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Είναι ενδιαφέρον ότι το 81,8% του συνόλου των βραζιλιάνικων εξαγωγών φυσικών πετρωμάτων προέρχεται από την πολιτεία Espirito Santo και το 2022 η μέση τιμή ανά τόνο των συνολικών βραζιλιάνικων εξαγωγών φυσικών πετρωμάτων (612,42 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο) αυξήθηκε κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι βραζιλιάνικες εξαγωγές φυσικών λίθων παραμένουν ουσιαστικά συγκεντρωμένες σε 3 χώρες. Στην πραγματικότητα, αν αναλύσουμε τις εξαγωγές του 2022, παρατηρούμε ότι οι βραζιλιάνικες εξαγωγές πήγαν στις ΗΠΑ κατά 58% (-10% σε σύγκριση με το 2021), ακολουθούμενες από την Κίνα κατά περίπου 13% (+5,89% σε σύγκριση με το 2021) και από την Ιταλία με 8% (+19,65% σε σύγκριση με το 2021).

Η μείωση των πωλήσεων το 2022 προς τις ΗΠΑ (κύρια αγορά για τις βραζιλιάνικες πλάκες και τα τελικά προϊόντα) θα μπορούσε να οφείλεται στην επιβράδυνση των εισαγωγών από τους Αμερικανούς διανομείς κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όταν οι αποθήκες ήταν ακόμη γεμάτες από εισαγόμενα προϊόντα με υψηλό κόστος μεταφοράς που καταβλήθηκε κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ελπίζεται ότι αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος της επιβράδυνσης και όχι ότι η παραγωγική ικανότητα της Βραζιλίας υπερέβη σημαντικά την ικανότητα της αμερικανικής αγοράς να απορροφήσει όλες τις βραζιλιάνικες πλάκες και τα τελικά προϊόντα.

Πηγή: Comexstat, Centrorochas and Market Trends Analysis Office of the CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE Association