Παραμένουν εκτός λατομείων: Οι επαγγελματίες στη Συκή έχουν τουλάχιστον ένα δίμηνο διαδικασιών μέχρι να επιστρέψουν στις εργασίες τους

Eltrak - Cat banner ad

Εξακολουθούν να παραμένουν εκτός λατομείων οι επαγγελματίες στη Συκή, καθώς ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να σηκωθούν οι μπάρες και οι λατόμοι να μπορέσουν να επιστρέψουν μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια στις εργασίες τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μιχάλη Μιτζικό, εντός της εβδομάδας αναμένεται να οριστεί από τον δήμο ο συμβολαιογράφος που θα συντάξει την πράξη παραχώρησης του χώρου στον συνεταιρισμό λατόμων Συκής, που είναι ο μοναδικός που βρίσκεται εκτός λατομείων.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Ωστόσο, οι περιπέτειες δεν τελειώνουν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορεί να ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους ανοίγει ο δρόμος για την νόμιμη επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων μετά από χρόνια, ωστόσο από τον δήμο ακόμη αναμένεται να καθαρογραφτεί η απόφαση και να αποσταλεί.

Στη συνέχεια θα απαιτηθεί επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης και άδεια εγκατάστασης από το Δασαρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι τους όρους σύναψης της σύμβασης εκμετάλλευσης των λατομείων στη Συκή με τον συνεταιρισμό λατόμων, ενέκρινε σε συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το ετήσιο μίσθωμα για την έκταση των 365,406τ.μ. ανέρχεται στο ποσό των 15.246,70 ευρώ ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον εννέα χρόνια, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της ισχύουσας σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης πέρα των 40 ετών ανά δεκαετία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τη ΜΠΕ και πάντως όχι πέρα των 70 ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας εάν δεν τηρούνται οι όροι.

Το κόστος της ειδικής δασοτεχνικής μελέτης ή οποιαδήποτε μελέτης απαιτηθεί για την εγκατάσταση επί του λατομείου και την έναρξη των εργασιών, θα αναλάβει ο συνεταιρισμός. Επίσης με βάση το νόμο, πριν την έναρξη της μίσθωσης θα υποβληθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που πρόκειται να προβούν και κυρίως στην εκπόνηση, υποβολή της δασοτεχνικής και τροποποίησης της τεχνικής, ώστε να εναρμονίζεται με την ΑΕΠΟ, σε διαφορετική υπάρχει ο κίνδυνος προσωρινής απαγόρευσης.

Τα λατομεία της Συκής είναι τα μοναδικά που δεν λειτουργούν μετά το κλείσιμο όλων των λατομικών χώρων προκειμένου να νομιμοποιηθούν. Έως το καλοκαίρι του 2019 από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου είχαν αδειοδοτηθεί τα λατομεία Νεοχωρίου και Καλαμακίου και είχε κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και για τη Συκή προκειμένου να εκδοθεί άρση απαγόρευσης και άδεια λειτουργίας του χώρου, ο οποίος ανήκει μεν στον δήμο ωστόσο θα εκμεταλλευτεί ο συνεταιρισμός λατόμων Συκής που έχει συσταθεί.

«Πλέον βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Και θεωρούμε υπόθεση λίγων μηνών την επαναλειτουργία των λατομείων στη Συκή», δήλωσε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός.

Πηγή: www.taxydromos.gr