Πληθωρισμός και γεωπολιτική μόνιμος “πονοκέφαλος” στην παγκόσμια εφοδιαστική τα επόμενα 5 χρόνια

Eltrak banner ad

Ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις αναμένεται να αποτελέσουν μόνιμο “πονοκέφαλο” για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της DP World.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα της DP World σε διαμεταφορείς τον Οκτώβριο του 2022, παρουσιάζεται μια «ζοφερή εικόνα μιας βιομηχανίας σε αναταραχή, με την κλιματική αλλαγή και την πρόσβαση σε ταλέντα να βαραίνουν σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητα δημιουργίας απρόσκοπτων εφοδιαστικών αλυσίδων».

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Περίπου το 63% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί κύρια ανησυχία, το 56% τόνισε τις γεωπολιτικές εντάσεις ως μια άλλη σημαντική αιτία ανησυχίας, ενώ περίπου το 10% των ερωτηθέντων τόνισε ότι άλλαξαν τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται λόγω αβεβαιότητας.

Αυτές οι ανησυχίες φαίνεται ότι θα κυριαρχούν στις σκέψεις των ναυλομεσιτών για τα επόμενα χρόνια, καθώς περίπου το 78% δήλωσε ότι αναμένει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πληθωρισμός θα παραμείνουν οι βασικές ανησυχίες του κλάδου για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τα 2/3 (66%) να πιστεύουν ότι είναι «αδύνατο να πούμε» πότε θα υποχωρήσουν οι οικονομικές αναταραχές.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, πολλοί στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας εμφανίζονται επιφυλακτικά αισιόδοξοι. Τα 3/4 (75%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η τεχνολογία θα είναι σημαντικός παράγοντας για την άμβλυνση των τρεχουσών προβλημάτων της εφοδιαστικής.

Περισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι η ψηφιοποίηση θα είναι ο μοναδικός βασικός μοχλός αποτελεσματικότητας, μειώνοντας τα σημεία συμφόρησης και υποστηρίζοντας τη βιομηχανία στο μέλλον. Η τεχνολογία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εφοδιαστική, με τρεις στους τέσσερις να τονίζουν ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους και σε μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης και παράδοσης σε νέους πελάτες.

Αλλά πολλοί από τους ερωτηθέντες ήταν ασαφείς σχετικά με το πώς θα ενσωματώσουν την τεχνολογία στη βιομηχανία τους, με το 1/3 να υποστηρίζει ότι ήθελε, αλλά απλά δεν γνωρίζει πώς να το κάνει. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι οι μισοί από τους διαμεταφορείς δήλωσαν ότι υπολείπονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας τους περισσότερο από ό,τι ήλπιζαν.

Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι εμπορευματικοί μεταφορείς είναι οι αυξανόμενοι και απρόβλεπτοι ναύλοι, με το 80% να το χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους.

Η έλλειψη επιλογών χρηματοδότησης είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, με το 37% των ερωτηθέντων να λέει ότι αυτό έχει καταστροφική επίδραση στην ικανότητά τους να παραδίδουν αγαθά.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ η πανδημία έχει διαταράξει κάθε κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των logistics, έχει οδηγήσει σε πολλά θετικά οφέλη. Το 1/3 των διαμεταφορέων δήλωσε ότι προκάλεσε μια αναγκαία αναθεώρηση της επιχείρησής τους, με το 41% να λέει ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν το φορτίο.

Επίσης, πάνω από το ήμισυ (54%) δήλωσε ότι έχει αυξήσει την πίεση στο διοικητικό τμήμα να λειτουργεί πιο βιώσιμα.

Να σημειωθεί ότι, τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο “Global Freight Summit”, με παριστάμενους προσωπικότητες όπως η Αυτού Υψηλότης Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, πρόεδρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας και του ομίλου Emirates και πρόεδρος της παγκόσμιας διευθύνουσας ομάδας World Logistics Passport (WLP) και ο Sultan Ahmed Bin Sulayem, πρόεδρος του ομίλου και διευθύνων σύμβουλος της DP World.

Πηγή: www.metaforespress.gr