Ανοίγει ο δρόμος για τις υπόγειες εξορύξεις

Φωτογραφία αρχείου (stonenews.eu)
Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Μια θετική εξέλιξη για τον κλάδο εξόρυξης μαρμάρων και ειδικότερα για το λατομικό κέντρο του Βώλακα είναι η τροποποίηση της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, αναφορικά με το προστατευόμενο τοπίο στην περιοχή του Βώλακα.

Σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση αναιρείται η οριζόντια απαγόρευση εκμετάλλευσης λατομείων εντός της προστατευόμενης περιοχής ανοίγοντας τον δρόμο για τις υπόγειες εξορύξεις καθώς αυτή η μέθοδος δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί με το προηγούμενο καθεστώς.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η τροποποίηση αυτή δεν αναιρεί το καθεστώς προστασίας του προστατευόμενου τοπίου του Βώλακα, καθώς η περιοχή αυτή εντάσσεται στο καθεστώς προστασίας των ζωνών Natura 2000 που περιλαμβάνει τόσο την ειδική ζώνης διατήρησης GR 1140004 και την  ζώνη ειδικής προστασίας GR 1140009 και τμήμα της αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας.