Προβλέψεις του πληθωρισμού ανά χώρα, το 2024

Photo by Kyle Glenn on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad

Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές κρέμονται σε μια λεπτή ισορροπία και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την πορεία του πληθωρισμού.

Ενώ ο πληθωρισμός φαίνεται να υποχωρεί, παραμένει ο κίνδυνος ενός δεύτερου κύματος πιέσεων στις τιμές που οδηγούνται από γεωπολιτικές συγκρούσεις και διαταραχές του εφοδιασμού στην Ερυθρά Θάλασσα. Προσθέτοντας σε αυτό, μια ισχυρότερη από το αναμενόμενο αγορά εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει τη ζήτηση των καταναλωτών, ωθώντας τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Αυτό το γράφημα δείχνει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό για το 2024 σε όλο τον κόσμο, με βάση τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Το 2024, ο παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 5,8%, από τον εκτιμώμενο ετήσιο μέσο όρο 6,8% το 2023.

Στην Αμερική, η βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την άμβλυνση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να μειώσει τον πληθωρισμό, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει στο 2,6% το 2024. Ενώ η Federal Reserve έχει σηματοδοτήσει ότι τα χειρότερα έχουν τελειώσει, η απροσδόκητη δυναμική σε ολόκληρη την οικονομία θα μπορούσε να θολώσει το αποτέλεσμα. Από τον Νοέμβριο του 2023, 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε πλεονάζουσες αποταμιεύσεις διατηρήθηκαν σε αμερικανικά νοικοκυριά, γεγονός που μπορεί να συνεχίσει να τονώνει τη ζήτηση των καταναλωτών.

Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 3,3% στις προηγμένες οικονομίες. Σήμερα, η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και η χαμηλή αύξηση του ΑΕΠ συγκρατούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αντιμετωπίζει πτώση των τιμών λόγω προβλημάτων στην αγορά ακινήτων, η οποία οδηγεί περίπου το ένα τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Εν μέσω υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας, επιβράδυνσης της μεταποίησης και χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 1,7%.

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει την εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού;

Ενώ οι πληθωριστικοί κραδασμοί που προκλήθηκαν από την πανδημία φαίνεται να έχουν τελειώσει, βασικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό:

  • Γεωπολιτικές πιέσεις:  Το αυξανόμενο κόστος αποστολής λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να συνεχίσει να κλιμακώνεται και οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να αυξηθούν εν μέσω διαταραχής της προσφοράς, οδηγώντας τον πληθωρισμό υψηλότερα.
  • Ισχυρή καταναλωτική ζήτηση:  Οι συσσωρευμένες πλεονάζουσες αποταμιεύσεις θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις οικονομίες, οδηγώντας τις κεντρικές τράπεζες να παραμείνουν επιθετικές. Η επίμονα υψηλή αύξηση των μισθών -η οποία αυξήθηκε περίπου το διπλάσιο από τον μέσο όρο πριν από την πανδημία στις προηγμένες χώρες το 2023- θα μπορούσε να τονώσει την κατανάλωση και τις υψηλότερες τιμές.
  • Αυξανόμενο κόστος στέγασης: Η κατοικία αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το μεγαλύτερο στοιχείο συνολικά. Εάν οι τιμές επιταχυνθούν, παρουσιάζει βασικούς πληθωριστικούς κινδύνους.

Μέχρι στιγμής, η παγκόσμια οικονομία ήταν ανθεκτική. Ενώ οι παράγοντες κινδύνου παραμένουν, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό υποδηλώνουν ότι η πορεία προς τον στόχο του 2% είναι αργή, αλλά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: www.visualcapitalist.com