Σύγκριση των εξαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας το 2021

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Ρεκόρ σημειώθηκε στις εξαγωγές γρανιτών και κεραμικών της Ιταλίας το 2021, τόσο στην αξία όσο και την ποσότητα. Οι εξαγωγές μαρμάρου, όσον αφορά την αξία, άγγιξαν τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ η ποσότητα είναι η χαμηλότερη των τελευταίων πέντε ετών.

Ωστόσο, οι εξαγωγές μαρμάρου σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τους γρανίτες και τα κεραμικά. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα των εξαγωγών μεταξύ 2020 και 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η άνοδος των εξαγωγών μαρμάρου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα, την Ινδία, τις Η.Π.Α. Όσον αφορά τον γρανίτη, η άνοδος οφείλεται στις εξαγωγές προς τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Γαλλία. Στα κεραμικά η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α. αλλά κυρίως προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Marble:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Granite:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Ceramic:

6907: Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excluding of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory ceramic goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]