Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Δημιουργία αξίας και πλούτου με αξιοποίηση ορυκτών πόρων

Eltrak banner ad

Η εθνική οικονομία φαίνεται να εξέρχεται από την πολυετή ύφεση πολύ πιο αργά του αναμενομένου, με τις διαρθρωτικές αδυναμίες να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, διατηρώντας ακόμα την μεταβολή του ΑΕΠ οριακά αρνητική παρά την ανάκτηση σημαντικού μέρους της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η ανεργία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση των ημερών μας με τα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων και ειδικά των νέων να παραμένουν υψηλά.

Η χώρα μας είναι γνωστό ότι διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία oρυκτών πόρων (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα, αδρανή κ.λπ.) με πολλούς από αυτούς να κατέχουν πανευρωπαϊκή ή και παγκόσμια πρώτη θέση στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας και να αποτελούν επίσης βάση εφοδιασμού και της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η μετατροπή των ορυκτών πόρων σε πλούτο έχει μεγάλο ρίσκο επένδυσης και μικρή αποδοτικότητα,  απαιτεί κεφάλαια, εργατικό δυναμικό και επιχειρηματικότητα καθώς και σταθερό επενδυτικό κλίμα, αποτελεσματική χωροταξία και κανόνες αδειοδότησης, σταθερό φορολογικό καθεστώς και ασφάλεια δικαίου. Ο κλάδος μας συνεργάζεται με  το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Υλες  καθώς και για  τον εκσυγχρονισμό  του Λατομικού Κώδικα. Ένα σχέδιο όμως του Λατομικού Κώδικα που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση απέχει σημαντικά των προσδοκιών του κλάδου στη  διασφάλιση της μακροπρόθεσμης πρόσβασης των υπεύθυνων επιχειρήσεων στους ορυκτούς πόρους ενώ επιχειρείται η περαιτέρω επιβάρυνση με νέα περιβαλλοντικά τέλη, παρόλο που   τα λατομεία καταβάλουν ήδη σημαντικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση με τη μορφή μισθωμάτων και τελών για περιβαλλοντικά και κοινωφελή έργα.

Ο εξορυκτικός κλάδος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, αποτελεί το 3.4% του ΑΕΠ, με δημιουργία αξίας ύψους €2.3 δις το 2014 και σημαντική αναπτυξιακή δυναμική λόγω της έντονης εξωστρέφειας  του,  συνεχίζει να επενδύει και να προγραμματίζει επενδύσεις ύψους €1.7 δις μέχρι το 2020, παρόλο που οι δείκτες αποδοτικότητας του βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος από το 2010 και το 50% των επιχειρήσεων δεν είναι κερδοφόρες πλέον.

Πολιτεία και κοινή γνώμη αναγνωρίζουν πλέον την εξορυκτικό κλάδο ως στρατηγικό πλεονέκτημα και οδηγό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με το 86% των Ελλήνων να πιστεύουν ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων είναι κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη αλλά δεν υπάρχει γι’ αυτό η απαραίτητη πολιτική βούληση.

Η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να γίνει ατμομηχανή ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού προτύπου της χώρας που θα φέρει περισσότερες εξαγωγές, νέες επενδύσεις και θα δημιουργήσει ή θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας που είναι και το ζητούμενο από το κοινωνικό σύνολο.

 Αθανάσιος Κεφάλας

Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Πηγή: www.bankwars.gr