ΥΠΕΝ: Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Eltrak - Cat banner ad

Κ. Χατζηδάκης, υπουργός ΠΕΝ

Θα προσπαθήσω να κάνω μια όσο πιο σύντομη και περιεκτική παρουσίαση γίνεται αυτού του βασικού περιβαλλοντικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Ένα νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Βασικός στόχος του νομοσχεδίου αυτού είναι να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα, τα οποία στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δημιουργούν προβλήματα αφ’ ενός στην επενδυτική δραστηριότητα και αφ’ ετέρου στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στην πραγματικότητα, με αυτό το νομοσχέδιο πάμε να πετύχουμε αυτό που όλοι διακηρύσσουμε: το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή μιας ανάπτυξης που θα ενθαρρύνεται, αλλά την ίδια στιγμή δεν θα ζημιώνει το περιβάλλον. Και αυτό επιδιώκουμε να το κάνουμε με 9 διαφορετικές παρεμβάσεις, τις οποίες τις βλέπετε και στις οποίες νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε τίτλους για να κερδίζουμε χρόνο. Θα περάσω στην ανάλυση των επιμέρους κεφαλαίων.

Ξεκινάω από την απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Το πρόβλημα, όπως το είχα ζήσει και ως υπουργός Ανάπτυξης όταν είχαμε ξεκινήσει τότε την προσπάθεια για το νόμο πλαίσιο της απλούστευσης των αδειοδοτήσεων, ήταν και είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα καθυστερήσεων στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Δηλαδή ξέρουμε από τις επιχειρήσεις ότι υπάρχουν άδειες που καμιά φορά για να εκδοθούν χρειάζονται 6 ή και 8 χρόνια. Αυτό δεν προκύπτει, αν διαβάσει κανείς αυστηρά τη νομοθεσία, αλλά το γνωρίζουν όλοι οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήταν το 2018 η τελευταία χώρα στον πλανήτη σε επενδύσεις ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος με την εξαίρεση όλων των χωρών εκείνων που είχαν δηλώσει πτώχευση, ή των χωρών που ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, αυτό δεν μπορεί φυσικά να συνεχιστεί. Γι’ αυτό το λόγο πάμε σε μια επιτάχυνση, μετά από συζήτηση και με την αγορά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ποιες είναι οι λύσεις που πάμε να δώσουμε; Το πρώτο είναι ότι περιορίζουμε τις προθεσμίες. Ήδη οι προθεσμίες έχουν περιοριστεί και από προηγούμενες παρεμβάσεις. Θα περιοριστούν περαιτέρω, προκειμένου να γλιτώνουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε.

Δεύτερον, θα περιοριστούν τα στάδια. Θα δείτε μια συγκριτική παρουσίαση των σταδίων. Γίνεται μια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου από τον περιορισμό των σταδίων. Φυσικά πάντοτε σεβόμενοι το ενωσιακό δίκαιο, τις προθεσμίες για τη διαδικασία διαβούλευσης, που είναι και οι μόνες προθεσμίες που τίθενται από το ενωσιακό δίκαιο, τις πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Θέτουμε μια σειρά από προθεσμίες, οι οποίες όλες θεωρούνται άπρακτες με την παρέλευσή τους, άρα θεωρείται θετική η γνωμοδότηση της διοίκησης εάν δεν εκφραστεί. Εξαιρέσει βασικά δύο περιπτώσεων, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Δασικής Υπηρεσίας για τις οποίες λόγω και των ειδικών νόμων που υπάρχουν και της νομολογίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακολουθούμε μια άλλη γραμμή. Δηλαδή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάσσεται σε αυτές τις δυο υπηρεσίες, δεν περιμένουμε, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα επ’ άπειρον προκειμένου να γνωμοδοτήσουν, αλλά παραπέμπεται το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΚΕΣΠΑ) και το θέμα λύνεται εκεί χωρίς να χάνεται ο χρόνος, που χανόταν μέχρι σήμερα.

Κάνουμε με αυτό τον τρόπο μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση. Εμείς περιμένουμε ότι εάν το πράγμα λειτουργήσει σωστά, μπορεί να πάμε και σε 150 ενδεχομένως και σε 120 μέρες για μια έκδοση άδειας, πράγμα το οποίο θα είναι μια επανάσταση ουσιαστικά στη χώρα.

Εκτός από αυτό εισάγουμε το θεσμό των ιδιωτών αξιολογητών. Εσείς που ασχολείστε με το ρεπορτάζ ξέρετε ότι για πρώτη φορά υπήρχε μια πρόβλεψη για ένα προεδρικό διάταγμα για το ζήτημα αυτό από το Νόμο 4014 του 2011. Δεν έχει εκδοθεί αυτό το προεδρικό διάταγμα, αλλά δεν υπάρχει και καμία πρωτοβουλία ως προς αυτό. Εμείς επισήμως θεσμοθετούμε αυτή τη διαδικασία. Εμπλέκεται ή μπορεί να εμπλακεί- γιατί είναι θέμα του ιδιώτη επενδυτή- ιδιώτης αξιολογητής από την αρχή της διαδικασίας. Προφανώς η δημόσια διοίκηση έχει στο ακέραιο τα δικαιώματά της και θα τα ασκεί εκεί που προβλέπεται από το νόμο για τον έλεγχο, όποτε απαιτείται ο έλεγχος κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Αλλά ο ιδιώτης αξιολογητής με το outsourcing που θεσπίζουμε είναι ένας άλλος δρόμος, έτσι ώστε να προχωρεί γρήγορα η διαδικασία.

Η τέταρτη παρέμβαση που κάνουμε είναι η επέκταση της ισχύος της άδειας από τα 10 στα 15 χρόνια και αν υπάρχει και ΕΜΑΣ δίνουμε ακόμη 4 χρόνια, που είναι το Ειδικό Οικολογικό Πιστοποιητικό που ισχύει με βάση και τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

Διευκολύνουμε επίσης- και αυτή είναι η πέμπτη παρέμβαση- την τροποποίηση. Έτσι ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά που υπάρχει η τροποποίηση να έχουμε ουσιαστικά μια καινούργια ΑΕΠΟ, αλλά να γίνεται με πιο ελαφρές διαδικασίες.

Τέλος θέτουμε τις βάσεις- μόλις είναι έτοιμα τα κεντρικά συστήματα σε επίπεδο κυβερνητικό- να υπάρχει μια ενιαία άδεια, σε ένα one-stop-shop, το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι επενδυτές και η διαδικασία να είναι απλή.

Αυτές είναι οι παρεμβάσεις: Περιορισμός των προθεσμιών, περιορισμός των σταδίων με όλα αυτά που είπα για το ΚΕΣΠΑ, την Αρχαιολογία και τις δασικές υπηρεσίες, πιστοποιημένοι ιδιώτες αξιολογητές, επέκταση ισχύος από 10 σε 15 χρόνια, διευκόλυνση των τροποποιήσεων, ενιαία άδεια.

Πάμε στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Για την έκδοση οικοδομικής άδειας από εδώ και πέρα θα απαιτείται πρωτύτερα η σύναψη συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την αποκομιδή των μπάζων. Αλλιώς δεν θα βγάζεις οικοδομική άδεια.

Είμαστε στο 2020, λέω να το κάνω τώρα που είμαι 54 χρονών και όχι όταν θα γίνω 100. Κάποια στιγμή στην πατρίδα μας θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι όταν χτίζουμε σπίτια, δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι παίρνουμε τα μπάζα και τα πετάμε στον πιο κοντινό γκρεμό, ούτε μπορούμε να μιλάμε ως Κυβέρνηση για πράσινη ατζέντα και να κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα για να μη στεναχωρηθεί ο άλφα ή ο βήτα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού γι’ αυτό και το ξεκαθαρίζω, επειδή φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.

Για τις περιοχές που δεν υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγομένων ΑΕΚΚ.

Το νομοσχέδιο έχει κι άλλες παρεμβάσεις: για τη διαχείριση αποβλήτων, το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), για το ζήτημα των προστατευόμενων περιοχών όπου Δημιουργείται ένας κεντρικός Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), για τους δασικούς χάρτες και τους αναδασμούς, τη ζωνοποίηση των περιοχών Natura και τέλος θα έχει και κάποιες ρυθμίσεις που θα αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα.

Πηγή: www.oryktosploutos.net