Με υψηλότερη τιμή ανά τόνο εισήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο η Κινεζική Ταϊπέι το 2017

Epiroc banner ad
Η Κινεζική Ταϊπέι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς ακατέργαστου μαρμάρου παγκοσμίως. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές της.

Το Stonenews.eu, κατόπιν έρευνας στα στατιστικά δεδομένα του International Trade Centre και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει τις μεταβολές στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Κινεζικής Ταϊπέι μεταξύ 2016 – 2017 καθώς και τα μερίδια σε αξία και ποσότητα του 2017.

Η Κινεζική Ταϊπέι, από το 2001 έως και το 2014 παρουσίαζε μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μεταξύ 2001 – 2014 η αξία εισαγωγών αυξήθηκε +522%, η ποσότητα +230% και η τιμή ανά τόνο +88%. Ωστόσο από το 2015 ξεκίνησε η πτωτική πορεία καταγράφοντας μεγάλη μείωση στην αξία και την ποσότητα.

Το 2017 Κινεζική Ταϊπέι εισήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο με υψηλότερη τιμή ανά τόνο, σε σχέση με το 2016, κατά 17,8% ενώ κατέγραψε αύξηση +12,1% στην αξία και μείωση -4,84% στην ποσότητα.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις δέκα κύριες χώρες από τις οποίες εισήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο η Κινεζική Ταϊπέι σύμφωνα με τα μερίδια της αξίας εισαγωγών του 2017.

Όπως παρατηρούμε και στον Πίνακα το 2017 η Κινεζική Ταϊπέι εισήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο με υψηλότερη τιμή ανά τόνο σε σχέση με το 2016 από την Ελλάδα +46,32%, την Ιταλία 39,36%, την Ινδονησία +27,68%, το Βιετνάμ +23,64% την Πορτογαλία +23,24%, το Μαρόκο +22,98%, το Ιράν +14,92%, την Τουρκία +9,61% και την Κίνα +7,33%. Η μοναδική χώρα από την οποία εισήγαγε με χαμηλότερη τιμή ανά τόνο ήταν η Ινδία με -7,64%.

Η Κινεζική Ταϊπέι το 2017 εισήγαγε ακατέργαστο μάρμαρο από 24 χώρες. Το 72,5% της αξίας εισαγωγών έγινε με τον κωδικό δασμολογίου 251511*, το 27,2% με τον 251512* και το υπόλοιπο 0,3% με τον 251520*.

*Τα στατιστικά δεδομένα προκύπτουν από τους παρακάτω κωδικούς δασμολογίου (HS Codes – Harmonized System Codes):

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed

251512: Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape

251520: Ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of >= 2,5, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding in the form of granules, chippings or powder, and marble and travertine)

Πηγή: Stonenews.eu – ITC