Αρχαία λατομεία, κοιτίδες τέχνης και πολιτισμού!

Αρχαίο λατομείο μαρμάρου στην περιοχή της Αγριλέζας από το οποίο κατασκευάστηκε ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο (φωτογραφία: Hercules Katsaros)

Τα αρχαία λατομεία, μνημεία της φύσης και του ανθρώπου, από τα οποία προήλθαν τα υλικά δομής των μνημείων και άλλων αριστουργημάτων τέχνης (αγάλματα και άλλα γλυπτά), είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο εθνικό κεφάλαιο γεωλογικής, αρχαιολογικής και ιστορικής σπουδαιότητας.

Αυτά τα ταπεινά και παραμελημένα λατόμια ή πετροκοπειά ή μαρμαροκοπειά, πέραν του ότι υπήρξαν κοιτίδες δημιουργίας μεγάλων έργων αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, αποτελούν και φορείς που αναδεικνύουν την κοινωνική και οικονομική ιστορία του κάθε τόπου.

Εδώ το παράδειγμα από την Αγριλέζα Λαυρίου που την γνωρίζουν ελάχιστοι, εντούτοις απετέλεσε την πηγή για το μάρμαρο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο!

Πηγή: elladitsamas.blogspot.com