Ατμομηχανή της ΕΑΓΜΕ τα ερευνητικά εργαστήρια ορυκτών

Eltrak - Cat banner ad

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής και άρτιας εκτέλεσης του ερευνητικού της έργου αλλά και της βελτιστοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών της η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη των εργασιών του επιστημονικού της προσωπικού και αποτελούν την “ατμομηχανή” της Αρχής στην προσπάθεια της για ανάδειξη του ορυκτού και υπόγειου πλούτου της χώρας.

Τα εργαστήρια της ΕΑΓΜΕ:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

“Λίθος: Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διακοσμητικών Πετρωμάτων

Το Εργαστήριο «Λίθος» της ΕΑΓΜΕ λειτουργεί από το 1999 με αντικείμενο την έρευνα και τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων της χώρας.

Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας

Τα Εργαστήρια του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας της ΕΑΓΜΕ, στο πλαίσιο της ερευνητικής τους δραστηριότητας για την κάλυψη αναγκών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παρέχουν υπηρεσίες ορυκτολογικών, ορυκτοχημικών και πετρογραφικών αναλύσεων σε γεωλογικά και άλλα δείγματα.

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών της ΕΑΓΜΕ λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια με αντικείμενο τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων υδάτων που προορίζονται για υδρευτικές, αρδευτικές και λοιπές χρήσεις.

Εργαστήριο Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ιλύων

Το Εργαστήριο Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ιλύων της ΕΑΓΜΕ λειτουργεί από το 1995 με αντικείμενο την διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων για τον χαρακτηρισμό, την κατάταξη και την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, κ. Διονύσιος Γκούτης τόνισε σχετικά: «Η ΕΑΓΜΕ βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία νέα εποχή δημιουργικής ανασυγκρότησης με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε πολύ περήφανοι για την άρτια οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών μας εργαστηρίων. Συντελούν καθοριστικά στην γενικότερη προσπάθεια της Αρχής για την ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου της χώρας».