Επενδύσεις 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων ωθούν την ανάπτυξη του τομέα εξόρυξης της Σαουδικής Αραβίας

Photo by ekrem osmanoglu on Unsplash
Eltrak - Cat banner ad

Ο τομέας εξόρυξης της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε σημαντική μεταμόρφωση και ετοιμάζεται να γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες των προσπαθειών για την οικονομική διαφοροποίηση που περιγράφονται στο Vision 2030. Η τελευταία έκθεση του Εθνικού Κέντρου Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Πληροφοριών αποκαλύπτει ότι η Σαουδική Αραβία εξέδωσε 152 βιομηχανικές άδειες μόνο τον Ιανουάριο, φέρνοντας τον συνολικό αριθμό των λειτουργούντων και υπό κατασκευή εργοστασίων στο Βασίλειο στις 11.672. Αυτά τα εργοστάσια αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις 410,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με άφθονα κοιτάσματα ορυκτών που εκτιμώνται στα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Σαουδική Αραβία βλέπει μια κομβική ευκαιρία να επεκτείνει τις μη πετρελαϊκές ροές εσόδων και να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα μαζί με τις βιομηχανίες πετρελαίου και πετροχημικών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η έκθεση του κέντρου αποκαλύπτει σημαντικές αλλαγές στις νέες βιομηχανικές επενδύσεις στον τομέα εξόρυξης της Σαουδικής Αραβίας. Ειδικότερα, ο αριθμός των εργοστασίων που λειτουργούν στη χώρα σημείωσε αύξηση 10% το 2023 σε 11.549. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε 1.379 νέες βιομηχανικές άδειες το 2023. Επιπλέον, 1.058 νέα εργοστάσια ξεκίνησαν την παραγωγή τους πέρυσι.

Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης

Για να επιταχύνει τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, η Σαουδική Αραβία αύξησε τις επενδύσεις στον τομέα εξόρυξης. Μέχρι το τέλος του 2023, είχε διαθέσει 182 εκατομμύρια δολάρια σε κίνητρα έρευνας. Επιπλέον, η αύξηση του αριθμού των νέων βιομηχανικών αδειών υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα.

Επιπλέον, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ορυχείων. Προγράμματα όπως ο Νόμος περί Επενδύσεων σε Ορυχεία απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης στη Σαουδική Αραβία, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία.

Επιπλέον, το Ταμείο Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση προηγμένων έργων έρευνας και εξόρυξης, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε επιλέξιμα έργα και πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Αυτό περιλαμβάνει λύσεις χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσπάθειες αύξησης του τοπικού περιεχομένου του τομέα.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας για την μεταμόρφωση του τομέα εξορύξεων