Οι εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων της Ισπανίας το 2018

Eltrak - Cat banner ad

Η βιομηχανία φυσικών πετρωμάτων της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές. Ποια ήταν η τάση των εξαγωγών των φυσικών πετρωμάτων της χώρας το 2018;

Η Ισπανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικών πετρωμάτων στον κόσμο. Περίπου το 70% της αξίας των ισπανικών εξαγωγών αντιστοιχεί σε επεξεργασμένα προϊόντα φυσικών πετρωμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το Stonenews.eu, αφού μελέτησε τα στατιστικά δεδομένα* του International Trade Centre, του UN Comtrade και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, παρουσιάζει την αύξηση των εξαγωγών προϊόντων φυσικών πετρωμάτων της Ισπανίας μεταξύ 2017 και 2018 καθώς και την αξία και την ποσότητα αυτών των εξαγωγών το 2018 ανάλογα με τον δασμολογικό HS Code στον οποίο περιλαμβάνονται τα προϊόντα.

Όπως παρουσιάζεται στους παραπάνω πίνακες, το 2018 η υψηλότερη αξία των εξαγωγών επιτεύχθηκε στον HS Code 680291, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα των εξαγόμενων προϊόντων επιτεύχθηκε στον HS Code 251511.

Το 2018, σε σύγκριση με το 2017, σημειώθηκε μείωση της ποσότητας των εξαγωγών σε όλες τις πέντε πρώτες κατηγορίες HS Code – με βάση την αξία των εξαγωγών το 2018- με τη μεγαλύτερη στον HS Code 251511 κατά -34,60%, ακολουθούμενη από τον HS Code 251512 που μειώθηκε κατά -26,59%. Ο HS Code 251511 παρουσίασε επίσης μείωση στην αξία των εξαγωγών κατά -31,14%, δεύτερος μετά τον HS Code 251520, ο οποίος είχε πτώση -33,85%. Είναι σημαντικό πως όλες οι μειωμένες κατηγορίες HS Code περιλαμβάνουν ακατέργαστα φυσικά πετρώματα.

Η υψηλότερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών καταγράφηκε στον HS Code 251612, στην κατηγορία ακατέργαστου γρανίτη σε μπλοκ και πλάκες, κατά 110,72%, ακολουθούμενη από τον HS Code που αυξήθηκε κατά 53,13%. Η υψηλότερη αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών καταγράφηκε επίσης στον HS Code 680223 κατά 102,28%, ακολουθούμενη από τον HS Code 251611 που αυξήθηκε κατά 74,14% και τον HS Code 251612 που αυξήθηκε κατά 60,12%.

* Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους