Εξαγορά λατομείων από την Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. στο δήμο Νέστου του νομού Καβάλας

Eltrak - Cat banner ad

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην εξαγορά του 99% της εταιρίας ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έναντι συνολικού τιμήματος 1.000.000 ευρώ. 

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ είχε για 13 χρόνια την αποκλειστική εκμετάλλευση των δύο λατομείων της ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ συνολικής έκτασης 195 στρεμμάτων, στο δήμο Νέστου του νομού Καβάλας, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στον κύκλο εργασιών της, κατά 4 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 13%. Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά της ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για λειτουργικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. 

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η εταιρία ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διαθέτει τα μισθωτικά δικαιώματα επί δημόσιων λατομικών χώρων και έχει στην ιδιοκτησία της δύο λατομεία συνολικής έκτασης 195 στρεμμάτων. Επιπλέον, έχει υποβάλλει δύο αιτήσεις για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων, στο δήμο Νέστου του νομού Καβάλας. Τα λατομεία αυτά αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με αύξηση κατά 13.000 τόνους στο αμέσως προσεχές διάστημα.