Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρων της Ελλάδας: Φεβρουάριος 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Η πανδημία του κορονοϊού εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της εμφάνισης και της εξάπλωσης του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν εμφανείς ήδη από τον Ιανουάριο. Το εμπόριο ήταν ο τομέας που χτυπήθηκε κυρίως σε όλο τον κόσμο σε πολλά από τα επιμέρους τμήματά του. Αυτό το άρθρο θα αναδείξει πώς επηρεάστηκε το εξαγωγικό εμπόριο μαρμάρου στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο.

Το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020 και τον Φεβρουάριο του 2019, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο σε αξία και ποσότητα των εξαγωγών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η αξία εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου  της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2020 μειώθηκε κατά -38,68% σε σύγκριση με την αξία εξαγωγών του προηγούμενου έτους, ακολουθούμενη επίσης από μείωση στην ποσότητα των εξαγωγών κατά -20,41%. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απώλεια καταγράφηκε μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, -40,89% σε αξία εξαγωγών και -29,51% σε ποσότητα εξαγωγών. Τα πράγματα ήταν καλύτερα για τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου, όπου η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αυξήσει την αξία των εξαγωγών της κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, ακολουθούμενη από αύξηση 20,03% στην ποσότητα των εξαγωγών. Θετική ανάπτυξη και για τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου προέκυψε μετά τη σύγκριση μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και 2019.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, οι στατιστικές ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους