Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019

Σε συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεών μας σχετικά την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου στην Ελλάδα κατά το 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου ανά μήνα κατά τη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με το 2018, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, σε αξία και ποσότητα εξαγωγών.

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας σε αξία και ποσότητα εξαγωγών. Είναι προφανές ότι η αξία των εξαγωγών ακολούθησε μια συνολικά πτωτική τάση, κυρίως λόγω του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, δεδομένου ότι η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές της Κίνας, εξάγοντας περισσότερο από το 50% της παραγωγής της στο «κόκκινο δράκο». Εξαίρεση από τον κανόνα ήταν ο Απρίλιος και, ακολούθως, ο Μάιος, οι οποίοι παρουσίασαν αύξηση κατά 31,34% και 5,57% αντίστοιχα. Η ποσότητα των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με την αξία των εξαγωγών: γενική μείωση με τον Απρίλιο και τον Μάιο μόνη φωτεινή εξαίρεση.

Όσον αφορά την εξέλιξη των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στην Ελλάδα, η εικόνα δεν είναι τόσο ζοφερή και σκοτεινή. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια πιο ενεργή πολιτική εξωστρέφειας και σε μεγάλα έργα που πραγματοποίησαν ορισμένες ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες. Κατά τη διάρκεια του 2019, οι μισοί από τους μήνες κατέγραψαν αύξηση, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, η αρνητική ανάπτυξη στο σύνολο είναι πολύ μικρότερη από την τελική αύξηση. Οι πωλήσεις ήταν ακόμα καλύτερες όσον αφορά την ποσότητα εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Ελλάδας, καθώς οι περισσότεροι από τους μήνες είχαν θετικό αποτέλεσμα.

 

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους