Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας τους πρώτους εννέα μήνες του 2019

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία κι επιπρόσθετα την εξέλιξη στους τρεις επιπλέον μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα αρχικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat (τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 15/11/2019).

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Ελλάδας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν οι μόνοι μήνες με αύξηση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, ενώ στους υπόλοιπους μήνες και οι δύο παράμετροι παρουσίασαν γενική πτώση σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, ο Φεβρουάριος και ο Αύγουστος είχαν τη μεγαλύτερη πτώση στην αξία των εξαγωγών, σχεδόν στο ένα τρίτο της προηγούμενης τιμής. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, ο Μάρτιος υποχώρησε κατά -33%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση.

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει την εξέλιξη των εξαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου της Ελλάδας τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου είχαν πολλές διακυμάνσεις: από μήνα σε μήνα τη μείωση ακολουθούσε μια απότομη αύξηση την οποία ακολουθούσε ξανά μια ξαφνική πτώση. Ο Φεβρουάριος είναι ο πρωταθλητής στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών και ο Ιούλιος στην ποσότητα των εξαγωγών. Αντίθετα, ο Ιούνιος παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εξαγωγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, η Ελλάδα κατόρθωσε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 185,88 εκατ. έναντι 210,95 εκατ. την προηγούμενη χρονιά καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 109,17 εκατ. ευρώ έναντι 103,72 εκατ. ευρώ στους πρώτους εννέα μήνες του 2018.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους