Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας: Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας για την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας το πρώτο τρίμηνο του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Ιταλίας κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών και συγκρίνοντάς την με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, καθώς και τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019.

Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Ιταλίας από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020 μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών. Επίσης, οι εξαγωγές όγκων και πλακών ακατέργαστου μαρμάρου παρουσίασαν λιγότερη πτώση όταν η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, ωστόσο η απόσταση μεταξύ των δύο τιμών ήταν πραγματικά μικρή.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων επεξεργασμένου μαρμάρου, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν επίσης αρνητικός, αν και ήταν χαμηλότερος από αυτόν του ακατέργαστου μαρμάρου, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020 σε σύγκριση με του 2019. Ωστόσο, σε σύγκριση με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του προηγούμενου έτους, οι εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Ιταλίας ακολούθησαν μια λιγότερο πτωτική τάση.

Αν και οι εξαγωγές μαρμάρου της χώρας επλήγησαν σοβαρά, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την τετράμηνη περίοδο η Ιταλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 71,43 εκατομμυρίων ευρώ και προϊόντα επεξεργασμένου μαρμάρου αξίας 198,89 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους