Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας: Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας για την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας το πρώτο τρίμηνο του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, τόσο για το ακατέργαστο όσο και για το επεξεργασμένο μάρμαρο, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών και συγκρίνοντάς την με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, καθώς και τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019.

Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Πορτογαλίας από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020 επλήγησαν σοβαρά σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών. Η μείωση ήταν μικρότερη, σχεδόν στα μισά, και σε αξία και σε ποσότητα εξαγωγών, όταν η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σύγκριση με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Όσον αφορά τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της χώρας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, αν και η αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση κατά 15,84%, η ποσότητα των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 12,08%, πράγμα που σημαίνει ότι η Πορτογαλία εξήγαγε επεξεργασμένο μάρμαρο σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ίδια εικόνα και μετά τη σύγκριση με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, ωστόσο με χαμηλότερα ποσοστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2020, η Πορτογαλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 7,91 εκατομμυρίων ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 20,74 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους