Η εξέλιξη των εξαγωγών μαρμάρου της Πορτογαλίας το πρώτο εξάμηνο του 2019

Η Πορτογαλία είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους εξαγωγείς μαρμάρων στον κόσμο, με σημαντικές πωλήσεις τόσο ακατέργαστου μαρμάρου όσο και επεξεργασμένου. Ταυτόχρονα, η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες που παρέχουν στις ΗΠΑ επεξεργασμένο μάρμαρο. Το 2018, οι ΗΠΑ εισήγαγαν από την Πορτογαλία επεξεργασμένα προϊόντα μαρμάρου αξίας 17,71 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν μόνο δασμολογικό κωδικό HS.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν δύσκολο για την παγκόσμια αγορά φυσικών πετρωμάτων, κυρίως λόγω του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Οι περισσότερες από τις κορυφαίες χώρες παραγωγής μαρμάρων, για παράδειγμα, γνώρισαν μεγάλες διακυμάνσεις ή, ακόμη χειρότερα, σοβαρές ζημιές στο εμπόριο εξαγωγών μαρμάρων. Πώς άλλαξαν οι εξαγωγές της Πορτογαλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2018 τόσο σε ακατέργαστο όσο και σε επεξεργασμένο μάρμαρο;

Η Πορτογαλία, σε αντίθεση με την Ιταλία και την Ελλάδα, παρουσίασε θετική ανάπτυξη στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τόσο η αξία όσο και η ποσότητα των εξαγωγών παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, ο Μάρτιος παρουσίασε την υψηλότερη άνοδο στην αξία των εξαγωγών με 64,61%, ακολουθούμενη από το Φεβρουάριο με 57,10% και τον Απρίλιο με 49,66%. Όσον αφορά στην ποσότητα των εξαγωγών, η Πορτογαλία εξήγαγε σημαντικά περισσότερο ακατέργαστο μάρμαρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, επιτυγχάνοντας ακόμη και διπλασιασμό τον Φεβρουάριο. Ακόμη και τον Ιούνιο, ο οποίος ήταν ο μήνας με τη χαμηλότερη αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών, σημειώθηκε το σημαντικό ποσοστό του 30,21%.

Τα πράγματα διαφέρουν για τις εξαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Πορτογαλίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς η χώρα είχε αρνητική ανάπτυξη στην αξία των εξαγωγών τους περισσότερους μήνες του εξαμήνου, με εξαίρεση τον Μάιο που έκλεισε με θετικό πρόσημο. Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, το εξάμηνο διαιρείται σε τέταρτα: κατά το πρώτο τρίμηνο η ποσότητα των εξαγωγών μειώθηκε ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε και πάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Πορτογαλία κατάφερε να εξάγει ακατέργαστο μάρμαρο αξίας 21,26 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επεξεργασμένο μάρμαρο ύψους 37,12 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους