Οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας προς την Κίνα – Ανάπτυξη πρώτου εξαμήνου 2019

Οι εξαγωγές μαρμάρου της Τουρκίας έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, περισσότερο από το 50% του εξαγόμενου τουρκικού μαρμάρου κατευθύνεται στην Κίνα. Πέρυσι, οι Τούρκοι εξαγωγείς πώλησαν 3,92 εκατομμύρια τόνους μαρμάρινων τεμαχίων και πλακών στην Κίνα αξίας 767,06 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, όπως φαίνεται μετά την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που παρέχει η εθνική στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχει προκαλέσει πολλές παρενέργειες στις οικονομίες που εμπλέκονται με τις δύο χώρες. Η Τουρκία δεν μπορούσε να αποκλειστεί, καθώς η Κίνα απορροφά σχεδόν το 1,9% των συνολικών εξαγωγών τουρκικών αγαθών. Πώς έχει επηρεαστεί φέτος η ανάπτυξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας; Το Stonenews.eu, μετά τη συλλογή και τη μελέτη των σχετικών στατιστικών στοιχείων από την εθνική στατιστική αρχή τη Τουρκίας, παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα, οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας ακολούθησε μια γενική πτωτική τάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εξαγωγών, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018. Όσον αφορά την αξία των εξαγωγών, τον Ιούνιο είναι ο πρωταθλητής της πτώσης (-39,46%), ενώ ο Μάιος παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή από εκείνη του προηγούμενου έτους (-0,18%). Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών, ο Ιούνιος είχε και πάλι τη μεγαλύτερη απώλεια (-44,15%) σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Αλλά, αυτή η πτωτική τάση είναι μόνο προσωρινή; Έχει η τουρκική εξαγωγική δραστηριότητα ακατέργαστου μαρμάρου στην Κίνα δει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των ετών; Το Stonenews.eu έχει τις απαντήσεις στα παρακάτω διαγράμματα.

Η αξία των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας στην Κίνα από το 2013 έως το 2018 παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Το 2013 ήταν ένα χρυσό έτος με εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου προς την Κίνα ύψους 971 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα επόμενα χρόνια παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις, έως το 2017, όταν η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε και πάλι, κοντά στους αριθμούς του 2013. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2018, το  οποίο έκλεισε όπως προαναφέρθηκε.

Όσον αφορά την ποσότητα των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου της Τουρκίας προς την Κίνα, παρέμεινε στον ίδιο δρόμο με την αξία των εξαγωγών, με σοβαρές διακυμάνσεις και μεγάλη επιστροφή το 2017. Το 2018 έκλεισε με την Τουρκία να εξάγει στην Κίνα 3,92 εκατομμύρια τόνους ακατέργαστου μαρμάρου.

Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι, παρά τη μεγάλη πτώση τόσο της αξίας όσο και της ποσότητας των εξαγωγών από το 2013 έως το 2016, η μοναδιαία αξία των εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου από την Τουρκία προς την Κίνα ακολούθησε σχετικά σταθερή πορεία.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους