Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο: 1ο τρίμηνο 2020

Από τις αρχές αυτού του αιώνα, η ζήτηση του Ηνωμένου Βασιλείου για φυσικά πετρώματα ακολούθησε ανοδική τάση, με εξαίρεση το διάστημα πριν από την ψηφοφορία και την ανακοίνωση του Brexit, όταν η αβεβαιότητα προκάλεσε πολλές επιχειρηματικές καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις. Οι περισσότερες από τις φυσικές πέτρες που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικές εργασίες στην τελική, επεξεργασμένη τους μορφή. Η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία του γρανίτη, καθώς και η πολυτέλεια και η αντοχή του μαρμάρου έχουν κάνει αυτά τα φυσικά πετρώματα τα πλέον δημοφιλή στις κατασκευαστικές οικιστικές εργασίες.

Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου να βρεθεί αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση ύφεσης. Πώς αποτυπώθηκε αυτό στις εισαγωγές μαρμάρου και γρανίτη; Το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το ITC και τη Eurostat, παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς και το ακριβές προηγούμενο τρίμηνο το 2019, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εισαγωγών.

Τόσο οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου όσο και επεξεργασμένου γρανίτη το 1ο τρίμηνο του 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο επλήγησαν σοβαρά, είτε σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του περασμένου έτους είτε με το προηγούμενο τρίμηνο το 2019. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σημαντική: τόσο η αξία εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη όσο και η ποσότητα βυθίστηκαν κατά περισσότερο από 60%, οδηγώντας σε μόλις 4,3 εκατομμύρια δολάρια αξίας εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και 5,75 εκατομμύρια δολάρια αξίας εισαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 έναντι 12,16 και 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα τους πρώτους τρεις μήνες του 2019.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους