Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας: Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας το πρώτο τρίμηνο του 2020, το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της χώρας κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς και τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εισαγωγών.

Η τάση της αξίας των εισαγωγών μαρμάρου και γρανίτη της Γερμανίας κινήθηκε περαιτέρω προς τα κάτω τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους. Η ποσότητα των εισαγωγών παρουσίασε επίσης αρνητική αύξηση και στις δύο περιπτώσεις, αν και οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου παρουσίασαν μικρότερη μείωση. Ωστόσο, το μάρμαρο υπέστη γενικά μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τον γρανίτη.

Η εικόνα γίνεται πιο φωτεινή όταν η σύγκριση αφορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, καθώς η ποσότητα των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη είχαν μια μικρή αλλά θετική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη μικρότερη πτώση της αξίας των εισαγωγών.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους