Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Νότιας Κορέας: Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσή μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της Νότιας Κορέας κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, το Stonenews.eu, αφού συνέλεξε, μελέτησε και επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC) και το Ινστιτούτο Τελωνείων και Εμπορικής Ανάπτυξης της Νότιας Κορέας (KCTDI), παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της χώρας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους, καθώς και τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, εξετάζοντας την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών.

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι εισαγωγές επεξεργασμένου μάρμαρο της Νότιας Κορέας σημείωσαν ανοδική πορεία κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εισαγωγών, ακολουθώντας την ανοδική τάση του 1ου τριμήνου. Αντίθετα, οι εισαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη υπέστησαν σχετικά μεγάλη μείωση τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα των εισαγωγών.

Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στις εισαγωγές γρανίτη όταν η σύγκριση πραγματοποιείται με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, ενώ οι εισαγωγές μαρμάρου, από την άλλη πλευρά, κατέγραψαν οριακές απώλειες, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εισαγωγών και στις δύο περιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, η Νότια Κορέα κατάφερε να εισάγει επεξεργασμένο γρανίτη αξίας 135,75 εκατομμυρίων ευρώ και επεξεργασμένο μάρμαρο αξίας 43,14 εκατομμυρίων ευρώ.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους