Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ: Φεβρουάριος 2020

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020, το Stonenews.eu παρουσιάζει τα ποσοστά των παραπάνω το Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020 καθώς και τον Φεβρουάριο του 2019.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η πτωτική τάση του Ιανουαρίου εξακολούθησε και τον Φεβρουάριο, τόσο στις εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου όσο και του γρανίτη, καθώς οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κοροναϊού άρχισαν να είναι εμφανείς στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών, του εμπορίου κ.α. Τα προϊόντα γρανίτη παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζημιά τόσο στην αξία όσο και στην ποσότητα τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ενώ το μάρμαρο παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση στην αξία των εισαγωγών.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Σε σύγκριση με τον περσινό Φεβρουάριο, ωστόσο, τα προϊόντα επεξεργασμένου μαρμάρου παρουσιάζουν οριακή αύξηση στην αξία των εισαγωγών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9,33% στην ποσότητα. Οι εισαγωγές γρανίτη από την άλλη εξακολουθούν να παρακμάζουν.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους