Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ: Ιανουάριος – Απρίλιος 2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2020, το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη της χώρας κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς και τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, εξετάζοντας την αξία, την ποσότητα και την τιμή ανά τόνο των εισαγωγών.

Όπως και το πρώτο τρίμηνο του 2020, η τάση των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου και γρανίτη των ΗΠΑ κινήθηκε περαιτέρω προς τα κάτω στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους τόσο ως προς την αξία όσο και την ποσότητα εισαγωγών καθώς και στην τιμή ανά τόνο. Ο γρανίτης υπέστη οριακά μεγαλύτερες απώλειες από το μάρμαρο, με εξαίρεση την τιμή ανά τόνο, η οποία μειώθηκε μόνο κατά -0,14%.

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και μετά τη σύγκριση με τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2019, με εξαίρεση την τιμή μονάδας των εισαγωγών και πάλι, η οποία στην περίπτωση αυτή αυξήθηκε οριακά.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους