Η εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που εισάγει τα περισσότερα επεξεργασμένα μάρμαρα στον κόσμο. Το 2018 οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ ανήλθαν σε 1.099.716 τόνους αξίας 1,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν όμως η τάση ανοδική το 2019;

Το Stonenews.eu παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα εισαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, υπήρξε μια γενική πτωτική τάση στην αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με εξαίρεση τον Ιανουάριο, οπότε σημειώθηκε και η μόνη αύξηση, ωστόσο ελαφρώς. Ο Αύγουστος υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία εισαγωγών, -17,17% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018.

Όσον αφορά την ποσότητα εισαγωγών, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Οι μισοί από τους μήνες του 2019 παρουσιάζουν ανοδική πορεία και οι υπόλοιποι είχαν αρνητική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ο μήνας με τη μεγαλύτερη άνοδο στην ποσότητα εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ ήταν ο Απρίλιος του 2019 (+ 21,54%), ενώ ο μήνας με τη μεγαλύτερη πτώση ήταν ο Σεπτέμβριος του 2019 (-16,12%).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους