Για την καθημερινότητα ενός Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Eltrak banner ad

Στο πλαίσιο διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, η Imerys είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους φοιτητές της φοιτητικής ομάδας “Sustainable Resources Engineering Society / SRES” της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και στελέχη της Imerys παρουσίασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας στους φοιτητές, τους ανέπτυξαν τις δράσεις της εταιρείας ιδιαίτερα στη Μήλο, τους έδειξαν την καθημερινότητα των μηχανικών στο χώρο εργασίας και τέλος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους για τις προκλήσεις στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

\Εκτός από το τεχνικό κομμάτι (εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων και ορυκτών, όπως ο μπεντονίτης και ο περλίτης), το οποίο περιέγραψαν πολύ κατατοπιστικά οι μηχανικοί της εταιρείας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την καθημερινότητα ενός Μηχανικού Ορυκτών Πόρων / Μεταλλειολόγου Μηχανικού τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και για τη ζωή τους εκτός εργασίας στο νησί της Μήλου. Όπως τονίστηκε πολύ εύστοχα και από τους μηχανικούς: “To επάγγελμα που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε περιλαμβάνει τη διαμονή μας σε απομακρυσμένα από αστικά κέντρα μέρη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό”.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες φοιτητές ζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των ορυχείων μπεντονίτη και περλίτη, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση ενδημικών -πολλές φορές σπάνιων- φυτών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική συνείδηση των νέων μηχανικών και φοιτητών, η οποία καλλιεργείται περαιτέρω από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και το διδακτικό της προσωπικό.

Θα πρέπει να τονιστεί είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιου είδους ενημέρωση σε διαδικτυακή εκδήλωση της φοιτητικής ομάδας “Sustainable Resources Engineering Society/ SRES” και πραγματικά τράβηξε την προσοχή του κοινού. Οι συμμετέχοντες απαρτίζονταν ως επί το πλείστον από εν δυνάμει και νέους μηχανικούς ορυκτών πόρων και γεωεπιστήμονες, οι οποίοι πραγματοποιούν τη δύσκολη μετάβαση από τον ακαδημαϊκό κόσμο στη βιομηχανία.