Η ΕΑΓΜΕ συμμετέχει ενεργά και στην προστασία της βιοποικιλότητας

Eltrak banner ad

Στο στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και στους θεματικούς άξονες της πολυσχιδούς δράσης της κατέχει περίοπτη θέση η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό και για τις ανάγκες του έργου «Connectivity Conservation Initiative for Fresh Drinking Water», μέσω της υποστήριξης του Prespa Ohrid Nature Trust – PONT», μέλη της ομάδας έργου της (ΕΑΓΜΕ) σε συνεργασία με την ομάδα «Μπουλούκι» πραγματοποίησαν εργασίες πεδίου στην ευρύτερη περιοχή των Μαστοροχωρίων του Δήμου Κόνιτσας. Σε μια ομολογουμένως ξεχωριστή προσπάθεια για την προστασία της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το έργο αποσκοπεί στη διατήρηση της οικολογικής συνδεσιμότητας μακροπρόθεσμα, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση του λύκου και της καφέ αρκούδας μεταξύ των ενδιαιτημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στη γεωλογία, γεωμορφολογία και υδρογεωλογία. Το πολυσχιδές ανάγλυφο με τις έντονες υψομετρικές μεταβολές, το υδρογεωλογικό υπόβαθρο και η ξεχωριστή γεωλογική δομή, σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες διαμορφώνουν ευνοϊκό περιβάλλον διαβίωσης του λύκου και της αρκούδας.

Στην παρούσα φάση του έργου οι εργασίες της ομάδας επικεντρώθηκαν στην υδρογεωλογική αναγνώριση, βάσει των υφιστάμενων καταγραφών και μελετών, καθώς και συλλογής πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής. Έγινε καταγραφή των εν δυνάμει περιοχών και θέσεων ενδιαφέροντος για τη διασφάλιση της ποιότητας των βιοτόπων για τη διατήρηση της άγριας ζωής. Τα καταγεγραμμένα σημεία νερού (πηγές, λίμνες, ρέματα και ποταμοί) θα επαναξιολογηθούν την θερινή (ξηρά) περίοδο, ως προς την παροχή τους.

Πηγή: ΕΑΓΜΕ