Η Υπόγεια Εκμετάλλευση και οι Προοπτικές Μετάβασης

Eltrak - Cat banner ad

Άρθρο του κ. Χρήστου Γράβαλου – Σύμβουλος Λατομικών Επιχειρήσεων & υποψήφιος Δρ του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να εξελίσσεται, η αναζήτηση για βιώσιμες και οικολογικά υπεύθυνες πρακτικές στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ένας τομέας που βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της μετάβασης είναι η εκμετάλλευση διακοσμητικών πετρωμάτων. Η υπόγεια εκμετάλλευση διακοσμητικών πετρωμάτων ανοίγει νέους ορίζοντες για την βιωσιμότητα στον κλάδο και ειδικότερα στον τομέα της εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου. Με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και την τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, αυτή η μέθοδος προσφέρει μια πιο οικολογικά φιλική εναλλακτική στις παραδοσιακές επιφανειακές εκμεταλλεύσεις. Εκτός από τη μείωση της οπτικής και περιβαλλοντικής επίδρασης, η υπόγεια εκμετάλλευση βοηθάει επίσης στη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η προοπτική προς την υπόγεια εκμετάλλευση δεν είναι μόνο ένα βήμα προς την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και μια ευκαιρία για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στον εξορυκτικό τομέα. Οι προκλήσεις που συναντούμε στη διαδικασία μετάβασης αποτελούν ευκαιρίες για επιστημονικές και τεχνολογικές διερευνήσεις, προσφέροντας νέες λύσεις και δημιουργώντας αξία για επιχειρηματικότητα και την ίδια την κοινωνία. Καθώς συνεχίζουμε να προχωράμε σε αυτή τη νέα εποχή για την υπόγεια εκμετάλλευση διακοσμητικών πετρωμάτων, είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του πλανήτη – σπιτιού μας – για τις επόμενες γενιές. Τα σημεία που αναδεικνύουν συλλογικά τις πολύπλευρες πτυχές της υπόγειας εκμετάλλευσης του μαρμάρου είναι κυρίως τα εξής:

– η έρευνα της εμπορικότητας του υλικού μέσω της τεχνικής μηχανικής & γεωλογίας και τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού

– ο σχεδιασμός της ορθολογιστικής εξόρυξης με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών με σκοπό την πραγματική βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων

– η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες

– τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την υγεία & την ασφάλεια έργου και εργαζομένων μέσω των σύγχρονων εργαλείων της γεωτεχνικής παρακολούθησης 

– οι βιώσιμες πρακτικές με γνώμονα τη μείωση του ενεργειακού κόστους ενσωματώνοντας τη χρήση ΑΠΕ σε όλα τα στάδια εξορυκτικής διαδικασίας.

Η μετάβαση από τα επιφανειακά στα υπόγεια λατομεία στηρίζεται αρχικά στη δέσμευση για προστασία του περιβάλλοντος. Κυρίως όμως αναδεικνύεται η σημασία της ιεράρχησης της ασφάλειας μέσω εγκατάστασης και χρήσης καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης, ενώ οι βιώσιμες πρακτικές στα υπόγεια λατομεία στοχεύουν στη διατήρηση της επιφανειακής φυσικής ομορφιάς για τις μελλοντικές γενιές με χρήση ενεργειακών πόρων μέσω των ΑΠΕ. Επιπλέον, τα λατομεία μαρμάρου προσθέτουν ένα επιπλέον μοχλό ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας τη φυσική σημασία τους πέρα από την απλή εξόρυξη ορυκτών.

Η τεχνολογία, η επιστήμη και το προσωπικό ήδη αναφέρονται ως παρόντες στην μετάβαση αυτή. Απομένει η ενδυνάμωση του εθνικού θεσμικού πλαισίου, η αποφασιστική πολιτική βούληση και ταυτόχρονα η ουσιαστική εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρηματιών για ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα κερδοφόρο, για όλους, μέλλον.