ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Υπόγεια εκμετάλλευση και πράσινη ανάπτυξη βασικοί πυλώνες της πολιτικής της εταιρείας για το 2020

Χρονιά ανάκαμψης αλλά και περαιτέρω ισχυροποίησης της θέσης της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζει το 2020 η Αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, κ. Τζούλη Χαϊδά. Η υπόγεια εκμετάλλευση και η εξαγωγική δράση της εταιρείας τόσο σε πρωτογενές υλικό όσο και σε τελικά προϊόντα μαρμάρου αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την επιτυχία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή στο Reporter.gr, η κ. Χαϊδά δήλωσε: «Το 2019 δεν ήταν μία εύκολη χρονιά για την εταιρεία μας, αντίθετα θα έλεγα ότι παρουσίασε αρκετές δυσκολίες λόγω  της αλλαγής του τρόπου εξόρυξης στο κεντρικό λατομείο μας στο Βώλακα Δράμας. Η μεταβολή αυτή κυρίως λόγω της έλλειψης εμπειρίας μας, από υπέργεια σε υπόγεια προκάλεσε μια μεγάλη μείωση της παραγωγής η οποία επέδρασε σημαντικά και στα αποτελέσματα του έτους. Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει μείωση όταν ένα λατομείο που συμμετέχει 70% στον κύκλο εργασιών έχει μειωμένη παραγωγή κατά 30%».

Αξίζει να σημειωθεί πως η “Ικτίνος” εξάγει σε 90 χώρες το 95% της παραγωγής της, ενώ μέσα στην κρίση, όχι μόνο δεν προχώρησε σε μείωση μισθών ή προσωπικού, αλλά   αντιθέτως πρόσθεσε επιπλέον 275 εργαζόμενους, φτάνοντας σήμερα να απασχολεί 450 άτομα. 

Πράσινη ανάπτυξη

Μπορεί ένας κλάδος όπως αυτός του μαρμάρου που συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να είναι φιλικός προς το περιβάλλον; Η κ. Χαϊδά εξηγεί πως η πράσινη επιχειρηματικότητα, με πρωτοβουλίες, που έχουν ως στόχο την παραγωγή προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον ή την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, είναι αναγκαία για την προστασία  του περιβάλλοντος, αφενός διότι περιορίζει τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή και το τεράστιο κόστος αυτών και αφετέρου διότι δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Για την ΙΚΤΙΝΟΣ, όπως σημειώνει η κ. Χαϊδά, οι παραπάνω μορφές επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα, που έχει πρωταρχική σημασία, ενώ έχουν ευεργετικές επιπτώσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος, περισσότερου φιλικού προς τον άνθρωπο (καταναλωτή και παραγωγό) αλλά και προς τη φύση. «Η εξόρυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι έννοιες αλληλένδετες για την ΙΚΤΙΝΟΣ. Η αισθητική παρέμβαση στο περιβάλλον αποκαθίσταται με δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις στα σημεία που εξορύσσουμε. Οπωσδήποτε όμως, ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον είναι η νέα μέθοδος υπόγειας εξόρυξης κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επεμβαίνουμε καθόλου στο εξωτερικό περιβάλλον και δεν προκαλείται καμία οπτική και  αισθητική ρύπανση. Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να δημιουργεί απολύτως κανένα πρόβλημα».

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης ψηλά στην ατζέντα της εταιρείας. Όπως σημειώνει η κ. Χαϊδά, η ΙΚΤΙΝΟΣ από την αρχή της λειτουργίας της έβαλε το κοινωνικό της αποτύπωμα στο κάδρο, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, βοηθώντας οικονομικά δήμους και κοινότητες να υλοποιήσουν τα προγράμματα τους και κυρίως δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φιλική προσέγγιση προς το περιβάλλον ακόμη   και εκπονώντας  μελέτες σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχή που εξορύσσουμε αλλά και βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων στις μονάδες παραγωγής της.  

Βιωσιμότητα

Καταρτίζοντας το πλάνο της επόμενη πενταετίας, προτεραιότητα για την εταιρεία έχει  η συμμόρφωση με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον πυλώνα που αφορά την καινοτομία και τις υποδομές, ο οποίος απαιτεί τη δημιουργία νέων παραγωγικών μοντέλων, τα οποία να είναι συμβατά και με άλλους στόχους του ΟΗΕ. Η Ικτίνος επενδύει ήδη σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, για την αναβάθμιση της παραγωγικής της διαδικασίας. 

Focus  θα γίνει και στο κομμάτι που αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση και την παραγωγή. Η ελληνική εισηγμένη έχει την τεχνογνωσία και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την διάσωση ευαίσθητων και προβληματικών μαρμάρων,  τα οποία -υπό διαφορετικές- συνθήκες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Μάλιστα, έχει εγκαταστήσει στα εργοστάσιά της συστήματα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, τα οποία -ύστερα από επεξεργασία- μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. «Έχουμε αντιληφθεί, ότι πρέπει να παράγουμε και να καταναλώνουμε όσο μας επιτρέπει το περιβάλλον και η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία είναι πολύ σημαντικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε επί αυτού του στόχου».

Τέλος, ο τρίτος στόχος του ΟΗΕ πάνω στον οποίο η διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ φιλοδοξεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της έχει να κάνει με την πράσινη ενέργεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα και ότι ο πλανήτης μας έχει φτάσει σε κομβικό σημείο, η κα Χαϊδά αναγνωρίζει ότι οι οικονομίες δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, γι’ αυτό το λόγο και η ΙΚΤΙΝΟΣ δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ένα αιολικό πάρκο 22MW, ενώ τέσσερα νέα βρίσκονται υπό κατασκευή.

Πηγή: Reporter.gr