Εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου Η.Π.Α.: Σύγκριση αξίας Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 και 2019 – Οι τρεις κύριοι προμηθευτές

Οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος εισαγωγέας επεξεργασμένου μαρμάρου παγκοσμίως. Σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσής μας σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019, το Stonenews.eu παρουσιάζει την τελική αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου ανά μήνα για το 2019 μέχρι σήμερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Η αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2019 ακολούθησε τη γενική πτωτική τάση του έτους στον κλάδο των μαρμάρων. Σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, οι ΗΠΑ εισήγαγαν λιγότερο. Αν και το πρότυπο παραμένει το ίδιο, παρά τη μείωση, το χάσμα μεταξύ των δύο ετών αυξάνεται τον Αύγουστο, σχεδόν κατά 18,2% λιγότερο από το 2018.

Αλλά τι συμβαίνει με τις χώρες προέλευσης; Ποιοι ήταν οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές επεξεργασμένου μαρμάρου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αξία εισαγωγής, τους πρώτους εννέα μήνες του 2019;

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η Ιταλία είναι μακράν ο κορυφαίος προμηθευτής επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ για το 2019, με κορύφωση τον Ιούλιο με 28,3 εκατ. δολάρια σε αξία εισαγωγών. Η Κίνα υπέστη μαζική πτώση μέχρι τον Απρίλιο, όταν αναστηλώθηκε και πάλι. Το ταξίδι της Τουρκίας είχε πολλές διακυμάνσεις αλλά χωρίς μεγάλα κενά.

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτές οι κορυφαίες χώρες προμηθευτές υπέστησαν απώλειες ή αύξησαν την αξία των εισαγωγών τελικών προϊόντων από το περασμένο έτος.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ από την Ιταλία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 32,7% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών αυτών των προϊόντων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Αν και το μερίδιο είναι το ίδιο για το 2018, η Ιταλία παρουσίασε ζημίες.

Το πρότυπο είναι το ίδιο το 2019 όπως και το 2018 σχετικά με την προμήθεια επεξεργασμένου μαρμάρου από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, παρά το χάσμα, το οποίο το Μάρτιο πέταξε στο 50% της προηγούμενης τιμής. Το μερίδιο της Κίνας στις συνολικές εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου το 2019 μέχρι σήμερα είναι σχεδόν 23%.

Μέχρι τον Μάιο, το 2019 ήταν ένα καλύτερο έτος από το 2018 για την Τουρκία και τις εξαγωγές της σε επεξεργασμένα προϊόντα προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μετά τον Μάιο του 2019, οι αμερικανικές εισαγωγές από την Τουρκία μειώθηκαν, πέφτοντας παράλληλα και κάτω από τις τιμές τους από το 2018. Το μεγαλύτερο χάσμα σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο και αντανακλά μείωση κατά 15%.