Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ ανά μήνα το 2018

Eltrak - Cat banner ad

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που εισάγει το περισσότερο επεξεργασμένο μάρμαρο στον κόσμο. Το 2018, οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ ανήλθαν σε 1.099.716 τόνους αξίας 1,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ας μάθουμε ποια ήταν η μηνιαία τάση των αμερικανικών εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου σύμφωνα με την αξία, την ποσότητα και τη μοναδιαία αξία των εισαγωγών για το 2018.

Η αξία των εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου των ΗΠΑ εμφάνισε μια γενική ανοδική τάση το 2018 παρά τις διακυμάνσεις. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη αξία εισαγωγών (106,36 εκατομμύρια δολάρια) ακολουθούμενη από κοντά από τον Ιούλιο (106,09 εκατομμύρια δολάρια). Αντίθετα, ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τη χαμηλότερη αξία εισαγωγών επεξεργασμένου μαρμάρου (75,64 εκατομμύρια δολάρια).

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Όσον αφορά την ποσότητα εισαγωγών, ο μεγαλύτερος όγκος επεξεργασμένου μαρμάρου εισήχθη στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2018 (105.139 τόνοι), ακολουθούμενος από τον Αύγουστο (102.079 τόνοι), ενώ ο μήνας με τις φτωχότερες εισαγωγές ήταν ο Φεβρουάριος (73.986 τόνοι).

Τέλος, η μηνιαία ανασκόπηση της τιμής μονάδος εισαγωγής επεξεργασμένου μαρμάρου για το 2018 παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Γενικά, η μέση μοναδιαία αξία ήταν πάνω από τα χίλια δολάρια, εκτός από τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, όταν έφτασε στο κατώτατο ρεκόρ των 928,18 δολαρίων ανά τόνο. Το πιο ακριβό επεξεργασμένο μάρμαρο εισήχθη στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2018 για $ 1,125.58 ανά τόνο.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους