Οι εισαγωγές μαρμάρου και γρανίτη της Ιταλίας από το Ιράν την περίοδο 2008-2018

Η οικονομία του Ιράν έχει πληγεί σκληρά από τις αμερικανικές κυρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ στα μέσα του 2018 και ως αποτέλεσμα σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών και εξαγωγών της έχουν σταματήσει. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Πολυπλοκότητας (OEC), το Ιράν είναι η 46η μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία στον κόσμο και η 66η πιο πολύπλοκη οικονομία. Το 2017, το Ιράν εξήγαγε 53,7 δισ. δολάρια και εισήγαγε 49,9 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα το θετικό εμπορικό ισοζύγιο να είναι 3,84 δισ. δολάρια.

Ένας από τους κορυφαίους εξαγωγικούς προορισμούς του Ιράν είναι η Ιταλία και μεταξύ των προϊόντων που εξάγονται είναι μάρμαρο και γρανίτης, τόσο ακατέργαστα όσο και επεξεργασμένα προϊόντα. Η εμπορική συναλλαγή φυσικών λίθων μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι πρόσφατη. Στο παρακάτω διάγραμμα, η Stonenews.eu, μετά τη συλλογή και τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων της Eurostat, παρουσιάζει την καμπύλη των ιταλικών εισαγωγών μαρμάρου από το Ιράν μεταξύ 2008-2018.

Όγκοι και πλάκες μαρμάρου κυριαρχούν στις εισαγωγές μαρμάρου της Ιταλίας από το Ιράν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Το 2010 το ακατέργαστο μάρμαρο έφθασε στο ανώτατο επίπεδό του στα 10,84 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ποτέ δεν πήγε κάτω από τα 6,60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν και τα χαμηλότερα κατά τα εξεταζόμενα χρόνια.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Ιταλία έχει ήδη εισάγει από το Ιράν 4,12 εκατομμύρια ευρώ από μαρμάρινα προϊόντα, εκ των οποίων τα 3,93 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από μαρμάρινα τεμάχια και πλάκες.

Όσον αφορά το γρανίτη, η καμπύλη των όγκων και των πλακών παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις, με απότομες αυξήσεις και μειώσεις από το υψηλότερο σημείο στο χαμηλότερο. Σημειώθηκε ανώτατο ρεκόρ το 2013 με 3,13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα το χαμηλότερο ρεκόρ σημειώθηκε το 2018 με 0,48 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η Ιταλία εισήγαγε 0,26 εκατομμύρια ευρώ γρανίτη, εκ των οποίων σχεδόν 0,23 εκατομμύρια ευρώ προερχόταν από όγκους γρανίτη και πλάκες.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους