Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων και γρανιτών της Κίνας το Α΄ εξάμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Εμπορικός πόλεμος, πανδημία COVID-19, κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι με την σειρά τα ζητήματα που προέκυψαν στην Κίνα τα τελευταία τρία χρόνια προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία της General Administration of Customs of the People’s Republic of China δείχνουν ότι οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων και γρανιτών ανέκαμψαν καταγράφοντας σημαντική άνοδο.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων και γρανιτών της Κίνας μεταξύ Α΄ εξαμήνων 2020 – 2021 και Α΄ τριμήνου – Β΄ τριμήνου 2021.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η αξία εισαγωγών των ακατέργαστων μαρμάρων του Α΄ εξαμήνου είναι η υψηλότερη των τελευταίων πέντε ετών. Η άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων που επίσης είναι η υψηλότερη των τελευταίων πέντε ετών.

Στους ακατέργαστους γρανίτες η αξία εισαγωγών των ακατέργαστων γρανιτών του Α΄ εξαμήνου είναι επίσης η υψηλότερη των τελευταίων πέντε ετών αλλά αντίθετα, στις εξαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών του είναι η χαμηλότερη.

Όσον αφορά τους κύριους προμηθευτές της Κίνας στα ακατέργαστα μάρμαρα, μεταξύ Α΄ και Γ΄ τριμήνου σημειώθηκε αύξηση στις εισαγωγές από την Τουρκία, την Ιταλία, το Ιράν και την Αίγυπτο ενώ από την Ελλάδα καταγράφηκε μικρή πτώση.

Στους ακατέργαστους γρανίτες μεταξύ Α΄ και Γ΄ τριμήνου μεγάλη άνοδο κατέγραψαν οι εισαγωγές κυρίως από την Ινδία αλλά και την Βραζιλία.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble & travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble & travertine, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

25181000: Dolomite, not calcined/sintered.

25161100: Granite, crude or roughly trimmed.

25161200: Granite, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]