Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων και γρανιτών της Κίνας το Α΄ τρίμηνο 2022

Eltrak - Cat banner ad

Η πανδημία, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και ο πληθωρισμός φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά την ποσότητα εισαγωγών τόσο των ακατέργαστων μαρμάρων όσο και των γρανιτών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2022.

Στις αξίες εισαγωγών των δύο υλικών, το μάρμαρο σημείωσε πτώση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2021, ενώ ο γρανίτης παρουσίασε άνοδο. Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μεταβολές στην αξία και την ποσότητα εισαγωγών μεταξύ των Α΄ τριμήνων 2021 – 2022:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Η ποσότητα εισαγωγών του Α΄ τριμήνου 2022 είναι η χαμηλότερη της τελευταίας πενταετίας, ενώ, αντίθετα, η μέση τιμή ανά τόνο είναι η υψηλότερη. Η αξία των εισαγωγών κυμάνθηκε στα επίπεδα του 2019. Στις εισαγωγές ακατέργαστου γρανίτη, η μέση τιμή ανά τόνο του Α΄ τριμήνου του 2022 είναι η υψηλότερη της πενταετίας, η αξία παρέμεινε υψηλή χάρη στην άνοδο που σημείωσε, ενώ, αντίθετα, η ποσότητα παρουσίασε πτώση οδηγήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων από την Τουρκία, που είναι η κύρια προμηθεύτρια της Κίνας, την Ελλάδα και την Αίγυπτο σημείωσαν πτώση. Αντίθετα, άνοδο κατέγραψαν οι εισαγωγές από το Ιράν και την Ιταλία.

Στις εισαγωγές ακατέργαστων γρανιτών από την Ινδία, μεταξύ των Α΄ τριμήνων 2021 – 2022, σημειώθηκε άνοδος στην αξία και πτώση στην ποσότητα. Αντίθετα, στις εισαγωγές από τη Βραζιλία σημειώθηκε άνοδος τόσο στην αξία όσο και την ποσότητα.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble & travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble & travertine, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

25181000: Dolomite, not calcined/sintered.

25161100: Granite, crude or roughly trimmed.

25161200: Granite, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]