Οι εισαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων της Κίνας ανά προμηθεύτρια χώρα το εννεάμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad

Η πορεία των εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων της Κίνας επηρεάζει καθοριστικά τις συνολικές εξαγωγές των πέντε κύριων προμηθευτών της, Τουρκία, Ελλάδα, Ιράν, Ιταλία και Αίγυπτο.

Το εννεάμηνο 2021, όπως αναμενόταν, έκλεισε με αύξηση των εισαγωγών της Κίνας και από τις πέντε χώρες. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) μεταξύ των εννεαμήνων 2020 – 2021:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον πίνακα παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι εισαγωγές από το Ιράν και μικρότερη από την Αίγυπτο. Να σημειώσουμε ότι η μέση τιμή ανά τόνο των ακατέργαστων μαρμάρων των δύο χωρών είναι η χαμηλότερη και σημείωσε πτώση ενώ αντίθετα των υπολοίπων κινήθηκε ανοδικά.

Η Τουρκία ήταν και παραμένει ο κυριότερος προμηθευτής ακατέργαστων μαρμάρων της Κίνας με τις υπόλοιπες χώρες να την ακολουθούν από απόσταση. Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε την αξία εισαγωγών της Κίνας ανά χώρα το εννεάμηνο 2021:

Στην ποσότητα εισαγωγών το εννεάμηνο 2021 υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κατάταξη σε σχέση με την αξία:

Η μέση τιμή ανά τόνο των Ιταλικών και των Ελληνικών ακατέργαστων μαρμάρων είναι υψηλότερη:

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble & travertine, crude or roughly trimmed.
25151200: Marble & travertine, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.
25181000: Dolomite, not calcined/sintered.
25161100: Granite, crude or roughly trimmed.
25161200: Granite, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]