Οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη της Ιταλίας

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Από ποιες χώρες εισάγει ακατέργαστο μάρμαρο και γρανίτη η Ιταλία?

Η Ιταλία είναι από τις πιο ισχυρές χώρες της αγορά των φυσικών πετρωμάτων, με μεγάλη επιρροή στις παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές μαρμάρου και γρανίτη. Κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα των χωρών με τις μεγαλύτερες εισαγωγές και εξαγωγές μαρμάρου και γρανίτη στον κόσμο.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το Stonenews.eu παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη της Ιταλίας του διαστήματος 2015 – 2019. Στο Γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε την εξέλιξη των εισαγωγών των τελευταίων πέντε ετών.

Στο Γράφημα παρατηρούμε ότι η Ιταλία εισάγει περισσότερο όγκους γρανίτη και λιγότερο όγκους μαρμάρου. Επίσης βλέπουμε την πτωτική πορεία του γρανίτη και την οριακή σταθερότητα στις εισαγωγές μαρμάρου.

Όγκοι Μαρμάρου 

Μεταξύ 2015 – 2019 κύριοι προμηθευτές της Ιταλίας στους όγκους μαρμάρου (blocchi di marmo), σύμφωνα με την αξία εισαγωγών, ήταν οι Η.Π.Α., το Ιράν, η Ναμίμπια, η Τουρκία και η Βραζιλία. Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε τους βασικούς προμηθευτές της Ιταλίας το διάστημα 2015 – 2019.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 κύριοι προμηθευτές της Ιταλίας στους όγκους μαρμάρου (blocchi di marmo), σύμφωνα με την αξία εισαγωγών, ήταν η Τουρκία, οι Η.Π.Α., η Ναμίμπια, η Βραζιλία και το Ιράν

Οι όγκοι μαρμάρου που εισάγονται από τις Η.Π.Α. έχουν την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Όγκοι Γρανίτη

Στους όγκους γρανίτη μεταξύ 2015 – 2019 κύριοι προμηθευτές της Ιταλίας, σύμφωνα με την αξία εισαγωγών, ήταν η Βραζιλία, η Μοζαμβίκη, η Νότια Αφρική, η Ζιμπάμπουε και η Γαλλία. Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε τους βασικούς προμηθευτές της Ιταλίας το διάστημα 2015 – 2019.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 κύριοι προμηθευτές της Ιταλίας στους όγκους γρανίτη (blocchi di granito), σύμφωνα με την αξία εισαγωγών, ήταν η Βραζιλία, η Μοζαμβίκη, η Νότια Αφρική, η Γαλλία και η Ζιμπάμπουε.

Οι όγκοι γρανίτη που εισάγονται από την Βραζιλία έχουν την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.