Οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτης της Κίνας το 2020

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Πώς επηρέασε η πανδημία τις εισαγωγές μαρμάρου και γρανίτη της Κίνας το 2020?

Η Κίνα την τελευταία δεκαετία απορροφά κατά μέσο όρο το 65% των παγκόσμιων εξαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου και το 42% του ακατέργαστου γρανίτη. Όπως αναμενόταν, η πανδημία COVID-19 που έπληξε πρώτα την Κίνα, επηρέασε καθοριστικά την διεθνή αγορά των φυσικών πετρωμάτων. Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών ακατέργαστου μαρμάρου και γρανίτη, που δημοσίευσε η General Administration of Customs of the People’s Republic of China, φανερώνουν τον αντίκτυπο της πανδημίας και των lockdown αλλά και την ανάκαμψη των τελευταίων μηνών του 2020. Ωστόσο, η ανάκαμψη  κινδυνεύει να είναι ασταθής λόγω των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκαλεί η πανδημία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, απόρροια της έλλειψης πλοίων και κενών εμπορευματοκιβωτίων, οδηγεί σε καθυστερήσεις και σημαντικές αυξήσεις των ναύλων.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Μάρμαρο

Οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Κίνας μεταξύ 2019 – 2020 κατέγραψαν πτώση στην αξία κατά -19,95% και την ποσότητα κατά -28,15%. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε αναλυτικά τις μηνιαίες μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα εισαγωγών.

Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, κατέγραψαν αύξηση στην αξία και την ποσότητα άνω του 35%. Μεταξύ Απριλίου – Αυγούστου οι εισαγωγές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στα lockdown που επιβλήθηκαν τόσο στην Κίνα όσο και τις κύριες προμηθεύτριες χώρες. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος της χρονιάς οι εισαγωγές ανέκαμψαν και άγγιξαν τα επίπεδα του 2019. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εισαγωγές ήταν ο Μάιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Μάρτιος.

Μεταξύ των κύριων προμηθευτών ακατέργαστου μαρμάρου της Κίνας, χαμηλότερη πτώση στην ποσότητα εισαγωγών σημείωσαν οι εισαγωγές από την Τουρκία ενώ μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από το Ιράν.

Γρανίτης

Αντίθετη πορεία σε σχέση με το μάρμαρο κατέγραψαν οι εισαγωγές ακατέργαστου γρανίτη της Κίνας το 2020. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές γρανίτη δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID-19 και των lockdown αφού μεταξύ 2019 – 2020 σημείωσαν οριακή μείωση στην αξία κατά -0,55% ενώ στην ποσότητα κατέγραψαν αύξηση κατά +7,09%. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε αναλυτικά τις μηνιαίες μεταβολές (%) στην αξία και την ποσότητα εισαγωγών.

Ανοδικά ξεκίνησε το 2020 για τις εισαγωγές ακατέργαστου γρανίτη της Κίνας σημειώνοντας συνεχή άνοδο μέχρι και τον Μάρτιο. Μεταξύ Απριλίου – Ιουνίου οι εισαγωγές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, επηρεασμένες από τα lockdown στην Κίνα και στις προμηθεύτριες χώρες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2020, παρά τις διακυμάνσεις, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και ξεπέρασαν σε αξία και ποσότητα το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ο μήνας με τις χαμηλότερες εισαγωγές ήταν ο Μάιος ενώ με τις υψηλότερες ήταν ο Μάρτιος.

Μεταξύ των κύριων προμηθευτών ακατέργαστου μαρμάρου της Κίνας, στις εισαγωγές από την Ινδία σημειώθηκε οριακή μείωση στην αξία εισαγωγών και αύξηση στην ποσότητα. Στις εισαγωγές από την Βραζιλία καταγράφηκε σημαντική άνοδος σε σχέση με το 2019.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

25151100: Marble & travertine, crude or roughly trimmed.

25151200: Marble & travertine, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

25161100: Granite, crude or roughly trimmed.

25161200:Granite, merely cut into a square/rectangular blocks/slabs.

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]