Οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών, μαρμάρων και κεραμικών της Νότιας Κορέας το Β’ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad

Τι εισήγαγε περισσότερο η Νότια Κορέα το Β’ τρίμηνο του 2022;

Η Νότια Κορέα είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες στις εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών, μαρμάρων και κεραμικών διεθνώς. Συγκεκριμένα στις εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών η Νότια Κορέα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας στον κόσμο, στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων τέταρτη ενώ στις εισαγωγές κεραμικών είναι δέκατη. Τα στατιστικά στοιχεία, ωστόσο, των τελευταίων πέντε ετών, δείχνουν ότι οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών μειώνονται συνεχώς, ενώ των μαρμάρων και των κεραμικών αυξάνονται.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Το Β’ τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε αύξηση στην αξία εισαγωγών και των τριών υλικών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές στην αξία και την ποσότητα των εισαγωγών μεταξύ των Β’ τριμήνων του 2021 και του 2022 και των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022.

Μεταξύ των Β’ τριμήνων του 2021 και του 2022 η αξία εισαγωγών των κεραμικών κατέγραψε πολύ μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με των επεξεργασμένων γρανιτών και μαρμάρων. Στην ποσότητα στους επεξεργασμένους γρανίτες και τα κεραμικά σημειώθηκε πτώση ενώ αντίθετα στα επεξεργασμένα μάρμαρα άνοδος. Η μέση τιμή ανά τόνο στις εισαγωγές κεραμικών αυξήθηκε πολύ περισσότερο από των επεξεργασμένων γρανιτών ενώ των επεξεργασμένων μαρμάρων μειώθηκε.

Μεταξύ του Α’ και Β’ τριμήνου του 2022 καταγράφηκε μεγάλη άνοδος στην αξία και την ποσότητα εισαγωγών των επεξεργασμένων γρανιτών ενώ η μέση τιμή ανά τόνο παρέμεινε σταθερή. Στις εισαγωγές κεραμικών σημειώθηκε μεγάλη άνοδος στην αξία και την ποσότητα ενώ η μέση τιμή ανά τόνο υποχώρησε. Στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων άνοδος καταγράφηκε στην αξία και μείωση στην ποσότητα ενώ η μέση τιμή ανά τόνο αυξήθηκε σημαντικά. 

Η Κίνα παραμένει ο κύριος προμηθευτής της Νότιας Κορέας και στα τρία υλικά. Ωστόσο, στις εισαγωγές κεραμικών συνεχίζεται η ανοδική πορεία των εισαγωγών από την Ιταλία.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]