Οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών, μαρμάρων και κεραμικών του Ηνωμένου Βασιλείου το Β’ τρίμηνο του 2022

Eltrak banner ad

Τα τελευταία έτη οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών και μαρμάρων του Ηνωμένου Βασιλείου μειώνονται, ενώ των κεραμικών αυξάνονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία μεταξύ 2017 – 2021, η αξία εισαγωγών των επεξεργασμένων γρανιτών κατέγραψε πτώση πάνω από 14% και των μαρμάρων 21%. Αντίθετα, των γρανιτών αυξήθηκε κατά περίπου 32%.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2022, οι εισαγωγές και των τριών υλικών κατέγραψαν μεγάλη άνοδο σε σχέση με τις αντίστοιχες του Β’ τριμήνου του 2021. Αντίθετα μεταξύ των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022 οι εισαγωγές επεξεργασμένων γρανιτών σημείωσαν μικρή πτώση στην αξία και άνοδο στην ποσότητα. Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων κατέγραψαν πτώση στην αξία και την ποσότητα, ενώ οι εισαγωγές κεραμικών σημείωσαν άνοδο στην αξία και την ποσότητα.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Κύριες προμηθεύτριες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου στους επεξεργασμένους γρανίτες είναι η Κίνα και η Ινδία, στα επεξεργασμένα μάρμαρα είναι η Ιταλία και στα κεραμικά η Ισπανία και η Ιταλία.

Το Β’ τρίμηνο του 2022 η αξία εισαγωγών των επεξεργασμένων γρανιτών ήταν περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια, των μαρμάρων 23 εκατομμύρια δολάρια και των κεραμικών 283 εκατομμύρια δολάρια.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]