Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Σιγκαπούρης το πρώτο τρίμηνο του 2021

Eltrak - Cat banner ad

Τι εισήγαγε περισσότερο η Σιγκαπούρη το πρώτο τρίμηνο του 2021, μάρμαρα, γρανίτη ή κεραμικά?

Η πανδημία COVID-19 και τα lockdown διεύρυναν την ραγδαία πτώση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία στις εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών της Σιγκαπούρης. Συγκεκριμένα μεταξύ 2011 – 2020 πτώση -66,32% καταγράφηκε στην αξία εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων και -44,92% των γρανιτών. Αντίθετα το ίδιο χρονικό διάστημα στις εισαγωγές κεραμικών σημειώθηκε άνοδος +102,14%.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Το 1ο τρίμηνο 2021 οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων και κεραμικών ανέκαμψαν σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2020 ενώ αντίθετα των επεξεργασμένων γρανιτών σημείωσαν πτώση.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021, του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου του 2021 των εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Σιγκαπούρης.

Η άνοδος των κεραμικών μεταξύ του 1ου τριμήνου 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα. Στα επεξεργασμένα μάρμαρα η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και την Ιταλία. Στους επεξεργασμένους γρανίτες πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές από την Κίνα και την Ιταλία.

Μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου  του 2021 η άνοδος των εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων και γρανιτών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και την Ιταλία. Στα κεραμικά καταγράφηκε πτώση στις εισαγωγές από την Κίνα, την Ισπανία και την Ινδονησία.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου της Σιγκαπούρης το πρώτο τρίμηνο 2021 ξεπέρασαν τα 4,7 εκατομμύρια δολάρια, του γρανίτη τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια και κεραμικών τα 16,4 εκατομμύρια δολάρια.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]