Οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών του Καναδά το πρώτο τρίμηνο του 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Ο Καναδάς είναι μια πολύ σημαντική αγορά που απορροφά μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών. Η πανδημία COVID-19 και τα lockdown διεύρυναν την συνεχή πτώση που καταγράφεται και στα τρία υλικά τα τελευταία τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα μεταξύ 2017 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων κατά -40,59% των γρανιτών κατά -44,37% και των κεραμικών -21,81%. Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο 2021 οι εισαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μεταξύ των πρώτων τριών μηνών 2020 – 2021, των τελευταίων τριών μηνών του 2020 και των πρώτων τριών μηνών του 2021 των εισαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών του Καναδά.

Η άνοδος των κεραμικών μεταξύ των πρώτων τριών μηνών 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Ινδία, την Κίνα, την Ισπανία και την Τουρκία. Στα επεξεργασμένα μάρμαρα η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα και στους επεξεργασμένους γρανίτες στις εισαγωγές από την Βραζιλία και την Ινδία.

Το Δ’ Τρίμηνο 2020 ήταν το τρίμηνο με τις υψηλότερες εισαγωγές για τον Καναδά συνεπώς η πτώση που βλέπουμε στο Πίνακα μεταξύ Δ΄ Τριμήνου 2020 – Α΄ Τριμήνου 2021 ήταν αναμενόμενη.

Οι εισαγωγές επεξεργασμένου μαρμάρου του Καναδά το πρώτο τρίμηνο 2021 ξεπέρασαν τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια, του γρανίτη τα 10 εκατομμύρια δολάρια και κεραμικών τα 79 εκατομμύρια δολάρια.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]