Οι εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γαλλίας το πρώτο τρίμηνο του 2021

Ergomac banner ad
Eltrak - Cat banner ad

Τι εισήγαγε περισσότερο η Γαλλία το πρώτο τρίμηνο του 2021, μάρμαρα, γρανίτη ή κεραμικά?

Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας κεραμικών παγκοσμίως. Αντίθετα οι εισαγωγές μαρμάρων και γρανιτών κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία COVID-19 και τα lockdown επηρέασαν αρνητικά τις εισαγωγές μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γαλλίας.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Συγκεκριμένα μεταξύ 2019 – 2020 σημειώθηκε πτώση στην αξία εισαγωγών των κεραμικών κατά -3,23%, των μαρμάρων -3,02% ενώ στους γρανίτες καταγράφηκε οριακή πτώση -12,9%. Ωστόσο, μεταξύ του 1ου τριμήνου 2020 – 2021 και 4ου τριμήνου 2020 – 1ου τριμήνου οι εισαγωγές και των τριών υλικών ανέκαμψαν.

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) στην αξία εξαγωγών μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2020 – 2021, του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου του 2021 των εισαγωγών μαρμάρων, γρανιτών και κεραμικών της Γαλλίας.

Η άνοδος του μαρμάρου μεταξύ του 1ου τριμήνου 2020 – 2021 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών κυρίως από την Τουρκία. Στους γρανίτες η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από Ινδία και την Κίνα. Η άνοδος στα κεραμικά οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2020 και του 1ου τριμήνου  του 2021 η άνοδος των εισαγωγών και στα τρία υλικά οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από τις προαναφερθείσες προμηθεύτριες χώρες. 

Οι εισαγωγές μαρμάρου της Γαλλίας το πρώτο τρίμηνο 2021 ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια Ευρώ, του γρανίτη τα 25 εκατομμύρια Ευρώ και κεραμικών τα 268 εκατομμύρια Ευρώ.

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones).

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

6907: Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing (excl. of siliceous fossil meals or similar siliceous earths, refractory goods, tiles specially adapted as table mats, ornamental articles and tiles specifically manufactured for stoves).

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]