Οι εξαγωγές επεξεργασμένου γρανίτη και μαρμάρου της Κίνας το Α΄ Τρίμηνο 2021

Eltrak - Cat banner ad

Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι εξαγωγές του μεγαλύτερου προμηθευτή επεξεργασμένου γρανίτη και μαρμάρου στον κόσμο?

Εν μέσω του του εμπορικού πολέμου και της πανδημίας COVID-19 η Κίνα κατάφερε συγκρατήσει την πτώση των εξαγωγών τόσο των επεξεργασμένων γρανιτών όσο και των μαρμάρων επιβεβαιώνοντας την βιομηχανική της ισχύ.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad
Officine Marchetti banner ad

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας, που ξεκίνησε το 2018, οδήγησε σε συνολική πτώση των εξαγωγών. Ωστόσο, από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της General Administration of Customs of the People’s Republic of China προκύπτει ότι μεταξύ 2018 – 2020 στην αξία εξαγωγών επεξεργασμένων  γρανιτών καταγράφηκε πτώση -1,26% και στο μάρμαρο -4,15%. 

Φτάνοντας στο 2021, με την βιομηχανική παραγωγή της Κίνας να έχει επανέλθει σε κανονικους ρυθμούς, το πρώτο τρίμηνο οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020 οι εξαγωγές σημείωσαν μεγάλη πτώση. Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις μεταβολές (%) των εξαγωγών επεξεργασμένου γρανίτη και μαρμάρου της Κίνας μεταξύ των σχετικών τριμήνων.

Στον Πίνακα παρατηρούμε την αύξηση μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 – 2021 στην αξία εξαγωγών και την πτώση στην ποσότητα. Κοινό στοιχείο στις εξαγωγές τόσο των επεξεργασμένων γρανιτών όσο και των μαρμάρων είναι η αύξηση της μέσης τιμής ανά τόνο. Αντίθετα, μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2020 και του πρώτου 2021 βλέπουμε την μεγάλη πτώση στην αξία και την ποσότητα. Στην μέση τιμή ανά τόνο των επεξεργασμένων γρανιτών η πτώση είναι αρκετά μικρότερη από των μαρμάρων.

Μετά από μια πρωτοφανή κρίση η άνοδος που καταγράφηκε στην αξία εξαγωγών μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 – 2021 αποτελεί θετικό μήνυμα για την αγορά. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αξία εξαγωγών του πρώτου τριμήνου 2021 των επεξεργασμένων γρανιτών απέχει κατά πολύ από αυτή των προηγούμενων ετών ενώ αντίθετα οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων σημειώνουν ανοδική πορεία. 

 

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

68022110: 68029110: Carvings of marble, travertine and alabaster.

68029190: Worked building stone nes, of marble, travertine and alabaster.

68022300: Monumental/building stone, cut/sawn flat or even, granite.

68029390: Worked building stone nes, of granite.

68029311: Gravestones of granite.

68029319: Other carvings of granite

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]