Οι εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων της Βραζιλίας το 2023

Eltrak - Cat banner ad

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Centrorochas, οι εξαγωγές της Βραζιλίας το 2023 μειώθηκαν σε αξία κατά 13,42% σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας περίπου τα 1.112 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 1.284 εκατομμυρίων δολαρίων του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές σε ποσότητα δεν ήταν επίσης θετικές, αφού το 2023 μειώθηκαν κατά 13,15% σε σύγκριση με το 2022.

Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου το 82% όλων των βραζιλιάνικων εξαγωγών διακοσμητικών πετρωμάτων προέρχεται από την Πολιτεία Espirito Santo και ότι το 2023 η μέση τιμή ανά τόνο των ο«συνολικών» εξαγωγών της Βραζιλίας (610,37 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο) μειώθηκε κατά 0,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η «τελική» μέση τιμή ανά τόνο εξαγόμενης φυσικής πέτρας ήταν: Ινδία (158,1 $ ανά τόνο), Πορτογαλία (254,4 $ ανά τόνο), Τουρκία (292,1 $ ανά τόνο), Βραζιλία (612,3 $ ανά τόνο), Κίνα (806 $ ανά τόνο) και Ιταλία (970,4 $ ανά τόνο).

Οι εξαγωγές φυσικών πετρωμάτων της Βραζιλίας παραμένουν ουσιαστικά συγκεντρωμένες σε 2 χώρες. Μάλιστα, αν αναλύσουμε τις εξαγωγές του Δεκεμβρίου, θα δούμε ότι οι εξαγωγές της Βραζιλίας πήγαν στις ΗΠΑ – συγκεκριμένα πλάκες και τελικά προϊόντα –, κατά 56,2% (42,8 εκατ. $) ακολουθούμενες από την Κίνα με 17,1% (13 εκατ. $).

Πηγή: Comexstat, Centrorochas and Market Trends Analysis Office of the CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE Association